Crown Prince Frederik Center for Public Leadership

I anledning af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj 2018 åbner Kronprinsen tre dage før et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS), der fremover skal bære navnet ”Crown Prince Frederik Center for Public Leadership”.

H.K.H. Kronprinsen. Foto: Franne Voigt ©

Det nye center på Aarhus BSS bliver placeret på Institut for Statskundskab og skal fremover være et center for levering af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse. I forbindelse med offentliggørelsen af centrets åbning udtaler Kronprinsen,

Offentlig ledelse handler om kvaliteten af de offentlige ydelser og om samspillet med den private sektor. God offentlig ledelse skaber værdi for hele samfundet og er en afgørende faktor for succesen i vores velfærdsmodel. Det er samtidig en forudsætning for, at virksomhederne kan lykkes. Jeg er stolt over, at det nye center kommer til at bære mit navn, og jeg glæder mig til at bakke aktivt op om centrets arbejde.

Kronprinsen vil fremover bidrage som medlem af centrets Governance Commitee, der skal arbejde på at sikre centrets internationale position. Institut for Statskundskab på Aarhus BSS har i forvejen en særlig profil indenfor offentlig ledelse, og det afgørende for Crown Prince Frederik Center for Public Leadership vil være, at forskningen kommer ud i de offentlige institutioner. Det vil blandt andet komme til udtryk ved en årlig konference og tæt samarbejde med både kommunale, regionale og statslige organisationer samt faglige organisationer og lederorganisationer.

I 1995 blev Kronprinsen cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab, som det nye center vil blive forankret i. Når Kronprinsen den 23. maj officielt åbner det nye center, vil det være i Aarhus Universitets oprindelige hovedbygning midt i Universitetsparken. Her blev den første sten nedlagt i 1932 af Kronprinsens oldefar, Christian X.