De kongelige flag

DE KONGELIGE FLAG
DE KONGELIGE FLAG Foto: Bo Amstrup, Scanpix

De kongelige flag benyttes af Kongehuset bl.a. til at markere tilstedeværelsen af et medlem af den kongelige familie.

De kongelige flag er Dannebrog som splitflag med særlige mærker i midterfeltet kaldet spunsen. De kongelige flag markerer, at et medlem af den kongelige familie residerer på det pågældende sted. 
De kongelige flag anvendes også på Kongehusets biler ved officielle lejligheder. 

De kongelige flag omfatter bl.a. følgende flag: 

Kongeflaget anvendes af H.M. Dronningen og har i spunsen det kongelige våben.
Skjoldet i det kongelige våben er firdelt af Dannebrogskorset. I 1. og 4. felt ses Danmarks våben, som er tre kronede løver omgivet af ni hjerter. I 2. felt ses Sønderjyllands to løver. 3. felt er delt i tre mindre felter. De tre kroner står for foreningen af de tre nordiske kongeriger (Kalmarunionen), vædderen er Færøernes våben og den oprejst siddende bjørn er Grønlands våbenmærke.
Midt på Dannebrogskorset ligger et lille skjold med Oldenborgs to bjælker, der markerer, at Danmarks Kongehus er en gren af det oldenborgske fyrstehus. Det store skjold omgivet af Elefantordenens og Dannebrogsordenens kæder holdes af to vildmænd, der kendes fra Christian I's tid. De står i et kåbeformet våbentelt med kongekronen øverst.

Kongeflaget med det kongelige våben kendes fra 1731.

Tronfølgerflaget anvendes af H.K.H. Kronprinsen og har i spunsen det kronede danske rigsvåben omgivet af Elefantordenens kæde. Tronfølgerflaget blev indført i 1914. 

H.K.H. Prinsgemalens flag anvendes af Prinsgemalen og har Prinsgemalens våben i spunsen.

Rigsforstanderflaget har i spunsen de kongelige regalier. Rigsforstanderflaget blev indført i 1914.

Kongehusflaget har i spunsen den kongelige krone og bruges af øvrige medlemmer af den kongelige familie. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Læs mere om de kongelige flag

Læs mere om Amalienborg

Læs mere om det kongelige våben.