Dekoreringer og udnævnelser pr. 26. maj 2024

H.M. Kongen har pr. 26. maj tildelt:

 • Hofmarskal, kammerherre Christian Schønau
  Storkorset af Dannebrogordenen

 • Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, fhv. adjudant, kommandør Peter Schinkel Stamp
  Kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen

 • Kgl. våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål Ronny Skov Andersen
  Ridderkorset af Dannebrogordenen

H.M. Kongen har pr. 26. maj udnævnt:

 • Ceremonimester Anders Friis
  til kammerherre
 • Privatsekretær for H.M. Kongen Morten Roland Hansen
  til kammerherre
 • Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, fhv. adjudant, kommandør Peter Schinkel Stamp
  til kammerherre