Den Kongelige Køkkenhave på Graasten Slot åbnes

Den Kongelige Køkkenhave på Graasten Slot åbnes for offentligheden, hvor det bliver muligt at deltage i en række aktiviteter og købe frugt og grønt fra haven.

Graasten Slotshave. Foto: Thomas Rahbek ©

Slots- og Kulturstyrelsen står i partnerskab med Sønderborg Kommune for driften af Graasten Slotshave. Lokale foreninger og frivillige skal være med til at styrke haven som attraktion, hvorfor der igangsættes en række initiativer, som blandt andet indebærer udendørs aktiviteter og læring om naturen. Dertil vil den nye køkkenhave indeholde nye dyrkningsarealer og nye bygninger, der kan understøtte de nye funktioner og aktiviteter.

I gartnerbygningen indrettes en havebutik med café, hvor der skal sælges og serveres fødevarer og produkter fra køkkenhavens produktion af planter, frugter og urter samt æbler. Derudover vil man bygge et nyt paradehus centralt i køkkenhaven, der kan bruges til overvintring af havens planter, og som samtidig bliver et åbent værksted og samlingspunkt for aktiviteter.

I sommeren 2016 vil det være muligt at besøge dele af projektet, og blandt andet vil Gråsten Æblefestival fremover finde sted i Den Kongelige Køkkenhave. Den Kongelige Køkkenhave er placeret på et areal særskilft fra Slotshaven.

Yderligere oplysninger

Læs mere om projektet.

Læs mere om Graasten Slot.