Den Kongelige Stald-Etat

Heste og kareter har siden gammel tid været et vigtigt transportmiddel, og i Kongehuset anvendes de hestetrukne køretøjer i dag ved officielle begivenheder.

Foto: Jesper Clausen ©

De kongelige vogne og kareter samt heste kan opleves i Den Kongelige Stald-Etat, som er beliggende på Christiansborg Ridebane ved den daglige træning på ridebaneanlægget samt i Københavns bybillede. 

Den Kongelige Stald-Etat fungerede oprindeligt også som stutteri, hvor man avlede heste af ædleste race til Kongehuset. Hestene blev anvendt til dels fornøjelsesprægede aktiviteter som ridning og jagt, dels køreheste til forspand for de Kongelige kareter og andre hestetrukne vogne. I 1789 kulminerede antallet af heste med 270 dyr. I dag huser Den Kongelige Stald-Etat 13 heste, som anvendes i forbindelse med officielle begivenheder såsom statsbesøg, nytårskure, ambassadørmodtagelser, sommertogter, fødselsdage og jubilæer. 

Bag det tidligere kongeslot Christiansborg holder Den Kongelige Stald-Etat til, og fra gammel tid har Stald-Etaten været en selvstændig enhed under kongen som nærmeste foresatte. Det har siden ændret sig til, at Den Kongelige Stald-Etat i dag er en del af Dronningens Hofstat. Den nuværende Stald-Etat består af en staldmester, livkusk, kusk, tre biløbere samt 13 heste. Hertil kommer et større antal kareter og andre hestetrukne vogne, som anvendes ved særlige lejligheder. Det daglige arbejde i Den Kgl. Stald er indrettet således, at både heste og personale dels uddannes og dels vedligeholder de færdigheder, der sætter dem i stand til sikker og professionelt, at løse de forskellige opgaver på forsvarlig vis.

Kongehusets heste udgøres i dag af hvide fyrsteheste kaldet "Kladrubere" fra Tjekkiet, som blev indført i Kongehuset i 1994 efter Prins Henriks ønske.

Kladruberhesten har været avlet siden midten af 1500-tallet i Kladruby i Bøhmen i det daværende Østrig- Ungarske Kejserrige, der er det nuværende Tjekkiet. Hesten er velegnet til kørsel foran vogn, idet hesten har et roligt temperament og er villig til at lære. De 13 heste rides eller trænes foran vogn hver dag året rundt på nær om søndagen og i sommerperioden, hvor de er på græs i det fri.