Gæsteliste ved aftenselskab for Regering, Folketing og danske medlemmer af Europa-Parlamentet m.fl.