Gæsteliste ved H.M. Dronningens middag i anledning af H.K.H. Prins Joachims 50-års fødselsdag

Gæsteliste ved H.M. Dronningens middag i anledning af H.K.H. Prins Joachims 50-års fødselsdag i Christian VII's Palæ fredag den 7. juni 2019.

Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Christian
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella
Hans Kongelige Højhed Prins Vincent
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hans Højhed Prins Nikolai
Hans Højhed Prins Felix
Hans Højhed Prins Henrik
Hendes Højhed Prinsesse Athena
His Royal Highness Prince Nikolaos
Her Royal Highness Princess Tatiana
Hendes Højhed Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Kammerherre, hofjægermester, greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille

Kammerherre, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig
Kammerherreinde, grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig
Hr. Flemming Viktor Andersen
Mr. Scott Ashley
Kammerherre, oberst Kurt Bache
Kammerherreinde Anne-Dorthe Bache
Hr. Simon Stansfield Bast
Fr. Maria Bast
Hr. Martin Berner
Fr. Denise Skov
Oberst Søren Bo Bojesen
Oberstinde Bente Bojesen
Hr. Henning Boysen
Fr. Malene Damhus Boysen
Hr. Tue Byskov Bøtkjær
Kammerherre, hofjægermester, fhv. minister Bernt Johan Collet
Kammerherreinde Catharina Collet
Hr. Michael Darsberg
Fr. Benedicte Darsberg
Hr. Ditlev Engel
Fr. Marianne Engel
Hr. Lars Engel
Fr. Birgitte Engel
Mr Marc Farah
Mrs Emma Farah
Fr. Caroline Fleming
Hr. Peter Flinth
Fr. Camilla Bredholt
H.E. Alexandra Grevinde af Frederiksborg
Hr. Jesper V. Melchior Hansen
Fr. Helene Marguerite Møller
Hr. Jakob Hyldebrandt
Fr. Camilla Barfoed
Hofjægermester Michael Jebsen
Hofjægermesterinde Désirée Jebsen
Fuldmægtig Charles-Henri Keller
Hr. Philip Kjær
Fr. Esther Kjær
Hr. Søren Lassen
Fr. Hanne Møller Lassen
Kammerherre Klavs von Lowzow
Kammerherreinde Anna von Lowzow
Hr. Peter Nielsen-Man O'Neill
Fr. Gyrithe O'Neill Nielsen-Man
Komtesse Marina af Rosenborg
Greve Valdemar af Rosenborg
Komtesse Bettina Brockenhuus-Schack
Hr. Christian Scherfig
Fr. Agnete Scherfig
Bestyrelsesformand, generalkonsul, kammerherre Fritz H. Schur
Fr. Ida Maria Davidsen Siesbye
Hr. Oscar Davidsen Siesbye
Fr. Britt Siesbye
Monsieur Amaury Silvestre de Sacy
Madame Agathe Silvestre de Sacy
Hr. Peter Steenstrup
Fr. Henriette Steenstrup
Hr. Bengt Sundstrøm
Fr. Mette Rode Sundstrøm
Kammerherre Per Thornit
Kammerherreinde Ulla Thornit
Kammerherre Erik Vind
Kammerherreinde Susanne Vind
Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Wedell
Kammerherreinde, lensgrevinde Wedell
Kammerherre, baron Henrik Wedell-Wedellsborg
Kammerherreinde, baronesse Gitte Wedell-Wedellsborg
Hr. Erik Wiberg-Lyng
Fr. Christine Wiberg-Lyng
Hr. Jens Wittrup Willumsen
Fr. Charlotte Sparre
S.E. Monsieur l'Ambassadeur Francois Zimeray
Madame Karine Zimeray
Direktør Peter Aandahl
Direktør Nina Wedell-Wedellsborg