Gæsteliste ved nytårstaffel 1. januar 2017

Gæsteliste i anledning af nytårstaffel den 1. januar 2017.

Foto: Ole Mortensen, Tilsted.com

DEN KONGELIGE FAMILIE
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

REGERINGEN
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Udenrigsminister Anders Samuelsen
Justitsminister Søren Pape Poulsen
Finansminister Kristian Jensen
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg
Minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
Minister for offentlig innovation Sophie Løhde
Skatteminister Karsten Lauritzen
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen
Børne- og socialminister Mai Mercado
Undervisningsminister Merete Riisager
Kultur- og kirkeminister Mette Bock
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
Ældreminister Thyra Frank

FOLKETINGETS FORMAND
Formand for Folketinget Pia Kjærsgaard

HØJESTERET
H.E. Højesteretspræsident Poul Søgaard

ØVRIGE
H.E. Forsvarschef, general Peter Bartram
Viceforsvarschef, H.E. Generalløjtnant Per Ludvigsen
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Politidirektør i Københavns Politi Thorkild Fogde
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen
Rektor ved Københavns Universitet, professor, dr.med. Ralf Hemmingsen
Chef for Den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, oberst Mads Rahbek
Chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen

HOFFET
Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame Ane Vibeke Foss
Hofdame Annelise Wern
Hofdame, kammerherreinde, grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs
Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen
Økonomichef ved Den Kongelige Civilliste, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Christian A. Nørgaard
Slotsforvalter på Fredensborg Slot, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Kgl. konfessionarius, fhv. biskop Erik Norman Svendsen
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen
Kgl. jægermester, skovrider i Grib Skov, hofjægermester Jens Bjerregaard Christensen
Kontorchef, Ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt
Kommunikations- og pressechef Lene Balleby
Sekretær for Hendes Majestæt Dronningen Ingelise Riedel
Slots- og Palæforvalter, major Michael de Voss
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Adjudant, major Michael Rose
Adjudant, major Thomas Søborg Lassen
Adjudant, orlogskaptajn Michael Bager
Adjudant, major Johnnie Korsholm
Vagtkommandør, major Kim Birger Reisz

HANS KONGELIGE HØJHED PRINSENS HOF
Hofchef i H.K.H. Prinsens Hof, museumsdirektør Michael B. Nellemann
Sekretariatschef i H.K.H. Prinsens Hof, major Nils Nykjær

DERES KONGELIGE HØJHEDER KRONPRINSENS OG KRONPRINSESSENS HOF
Hofchef for D.K.H. Kronprinsens og Kronprinsessens Hofstat, kammerherre Christian Schønau
Privatsekretær, hofdame for H.K.H. Kronprinsessen Christine Pii
Privatsekretær for H.K.H. Kronprinsen Morten Roland Hansen

DERES KONGELIGE HØJHEDER PRINS JOACHIM OG PRINSESSE MARIES HOF
Privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, oberst Søren Bo Bojesen

HENDES KONGELIGE HØJHED PRINSESSE BENEDIKTES HOF
Privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, kammerherre, oberst Tommy M. Paulsen
Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte Kristina Treschow