Gæsteliste ved reception på Kongeskibet Dannebrog i Nuuk den 5. juli 2024

Kongeparret 
Hans Majestæt Kongen
Hendes Majestæt Dronningen

Gæster
Chef Arktisk Kommando, Generalmajor Søren Andersen
4. næstformand for Inatsisartut Mette Arqe-Hammeken
Hr. Peter Arqe-Hammeken
Politidirektør i Grønland Bjørn Tegner Bay
Chef for Inspektionsskibet Triton, Kommandørkaptajn Thomas Forum Haugaard Belsø
Inspektør hos Grønlands Nationalmuseum Inge Bisgaard
Hr. Klaus Nygaard
Kommunalbestyrelsesmedlem Inge Olsvig Brandt
Hr. Michael Kortegaard Brandt
Generaldirektør for Inatsisartut Ellen Kolby Chemnitz
Hr. Kristian Lennert
Departementschef i Landsstyreformandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen 
Naalakkersuisoq Aqqaluaq Biilmann Egede
Fr. Nivi Olsen
Formand for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede
Fr. Sara Biilmann Egede
Vicekommunaldirektør Marie Fleischer
Hr. Kunuk Frederiksen
Naalakkersuisoq Agathe Fontain
Hr. Leif Fontain
Næstkommanderende for Inspektionsskibet Triton, Orlogskaptajn Claus Henning Jensen Grell
Protokolchef i Grønlands Selvstyre Jakob Rohmann Hard
Fr. Elly Hauge Pedersen
Direktør for Kriminalforsorgen Christian Højgaard
Kommunaldirektør Ole Jakobsen
Fr. Reidun Jakobsen
Viceformand for Naalakkersuisut Erik Jensen
Fr. Heidi Ramsøe
Ombudsmand for Inatsisartut Gedion Jeremiassen
Formanden for Inatsisartut Mimi Karlsen
Hr. Peter Lyberth
Naalakkersuisoq Kim Kielsen
Fr. Judithe Kielsen
Forhenværende formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist
3. næstformand for Inatsisartut Mala Høy Kúko
Fr. Hilda Høy Kúko
Daginstitutionsleder Katrine Larsen Lennert
Hr. Gerth Dahl Lennert
Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Ludvigsen
Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsen
Fr. Naja R. Ludvigsen
Naalakkersuisoq Kaliistat Lund
Fr. Ivalo Egede Lund
Kommunalbestyrelsesmedlem Juaaka Lyberth
Fr. Asii Chemnitz Narup
Børnetalsmand Aviaja Egede Lynge
Hr. Jenseeraq Poulsen
Professor Morten Meldgaard
Fr. Tupârnak' Rosing Olsen
Naalakkersuisoq Vivian Motzfeldt
Hr. Jørgen Wæver Johansen
Direktør for Forvaltningen Børn og Fritid Lone Nukaaraq Møller
Naalakkersuisoq Naaja Hjelholt Nathanielsen
Hr. Pilo Samuelsen
Administrerende dommer ved Retten i Grønland Stig Nørskov-Jensen
Borgmester Avaaraq S. Olsen
Hr. Rafael Nielsen
Styrelseschef Kaali Olsen
Kredsdommer Kristine Olsvig
Kommunalbestyrelsesmedlem Lone Rosengreen Pedersen
Hr. Michael Pedersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Petersen
Fr. Naja Sarskov Petersen
Kommunalbestyrelsesmedlem Uju Petersen
Fr. Naja Lynge Petersen
Rektor ved Grønlands Universitet Gitte Adler Reimer
Naalakkersuisoq Jess Svane
Fr. Emilie Svane
Administrerende direktør og Formand for FFE Jacob Nitter Sørensen
Fr. Lone Knudsen
Landsdommer Kirsten Thomassen
Direktør for Fonden for Entreprenørskab Christian Vintergaard
Rigsombudsmand i Grønland Julie Præst Wilche
Hr. Jon Peter Wilche