Genåbning af Audienssalen på Frederiksborg Slot

H.M. Dronningen var i dag den 11. maj 2016 til stede ved genåbningen af Audienssalen og åbning af særudstillingen "Audiens hos Christian V" på Frederiksborg Slot i Hillerød.

H.M. Dronningen ankommer til Frederiksborg Slot, Hillerød. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix ©

Audienssalen og den tilhørende løngang på Frederiksborg Slot har i løbet af de sidste fire år gennemgået en restaurering. Audienssalen repræsenterer barokkens arkitektur og udsmykning, og restaureringen er udført i samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Det Nationalhistoriske Museum.

Særudstillingen ”Audiens hos Christian V” fortæller i anledning af genåbningen af Audienssalen om slottets indretning og brug på Christian V’s tid. Christian V lod Audienssalen og den tilhørende løngang indrette i 1680’erne. I salens kuppelhvælv findes små stukengle, der bærer Christian V’s krone og monogram. På væggene ser man blandt andet de oldenborgske konger malet af den franskfødte kunstner Jacob d'Agar. Besøgende kan desuden blandt andet se den originale dragt, som kongen bar under sin kronings- og salvingsfest på Frederiksborg Slot den 7. juni 1671.

Istandsættelsen af Audienssalen er finansieret af en donation fra A.P. Møller Fonden.