Grønlandske frimærker med H.M. Dronningens akvareller

I anledning af H.M. Dronningens 78-års fødselsdag den 16. april 2018 udsendes der i Grønland nye frimærker med syv forskellige akvareller, som Dronningen har malet.

Hvert år udgiver det grønlandske tele- og postselskab TELE-POST et særligt frimærke, hvor overskuddet af salget går til velgørende eller kulturelle formål. I år går overskuddet til Foreningen Grønlandske Børn, som Dronningen er protektor for. Organisationen arbejder i hele Grønland for, at børn kan få en tryg barndom og en god start på ungdommen.

Præsentationen af det nye frimærke sker på Dronningens 78-års fødselsdag i kulturhuset Katuaq i Nuuk. Det nye frimærke gengiver ét af Dronningens Grønlandsakvareller og udkommer i et ark med 10 ens mærker. Samtidig udgives der et eksklusivt ark med syv forskellige frimærker.