H.K.H. Kronprinsessen udnævnt til major á la suite i Hjemmeværnet

Ved Hjemmeværnets 4.maj-parade på Kastellet den 4. maj 2023 blev H.K.H. Kronprinsessen udnævnt til major á la suite i Hjemmeværnet.

Foto: Emil Nicolai Helms, Ritzau Scanpix

Hvert år den 4. maj markerer Hjemmeværnet Danmarks befrielse i 1945. Ved den årlige markering i 2023 deltog H.K.H. Kronprinsessen, der lagde en krans til ære for de faldne i modstandskampen. Efterfølgende holdt Kronprinsessen en tale til paradestyrken, der bestod af soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt København samt soldater fra Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. I forlængelse af paraden blev Hendes Kongelige Højhed udnævnt til major á la suite i Hjemmeværnet af chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.

Kronprinsessen startede som menig i Hjemmeværnet i 2008. Hendes Kongelige Højhed blev efter uddannelse sergent i Hjemmeværnet i 2009, løjtnant i Hjemmeværnet i 2009, premierløjtnant i Hjemmeværnet i 2015, og i 2019 kaptajn i Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet er en del af det militære forsvar og støtter blandt andet Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en lang række opgaver. Værnets historie går tilbage til månederne efter befrielsen i maj 1945, hvor 250 af modstandsbevægelsens ledere mødtes i Odense. Her blev de enige om at oprette et værn, der kunne forsvare Danmarks selvstændighed. I 1948 vedtog Folketinget et lovforslag om oprettelsen af et statsligt hjemmeværn, og den 1. april 1949 var Hjemmeværnet en realitet med regioner og distrikter over hele landet. Hjemmeværnssoldater er voksne borgere i alle aldre og er i dag opdelt i en aktiv styrke og i en reserve med i alt cirka 45.000 soldater.

Foto: Emil Nicolai Helms, Ritzau Scanpix
Foto: Emil Nicolai Helms, Ritzau Scanpix

Fakta

”À la suite” er fransk og anvendes populært i forsvarsrelateret sammenhæng. Betegnelsen henviser til det at være midlertidigt uden for tjeneste. I praksis betyder det, at den pågældende person har retten til at bære tjenestestillingens uniform uden at gøre tjeneste i stillingen.