Program for H.K.H. Prinsesse Benediktes besøg på Sild

Danmark som ferieland samt foregangsland for grøn omstilling og digitalisering er blandt temaerne under H.K.H. Prinsesse Benediktes besøg på den tyske ø Sild, der ligger i Nationalpark Vadehavet tæt på Rømø. Prinsessen besøger øen fra den 18. til 19. maj 2022.

Den langstrakte tyske ø Sild er til daglig hjemsted for omkring 20.000 fastboende, og i ferietiden bor der helt op til 100.000 på øen. I forbindelse med besøget vil H.K.H. Prinsesse Benedikte møde øens danske og frisiske mindretal og høre om deres kultur og historie. Besøget vil desuden have fokus på Danmark som ferieland samt foregangsland for grøn omstilling og digitalisering.

Når Prinsessen ankommer til Sild med færgen fra Havneby på sydspidsen af Rømø, venter der et alsidigt program. Hendes Kongelige Højhed vil blive præsenteret for Silds særegne klitlandskab og strande, ligesom Prinsessen vil høre om øens historie - herunder den historiske tilknytning til det danske kongehus.

Det danske mindretals forsamlingshus i List vil under besøgets første dag danne ramme om et frokostarrangement med deltagelse af lokale gæster. Prinsessen vil senere blive modtaget af øens borgmestre og repræsentanter for turisme og erhvervsliv. Ligeledes vil der blive lejlighed til at besøge det danske og det frisiske mindretal, blandt andet på Sild Danske Skole i hovedbyen Vesterland. Efter en rundvisning vil Prinsessen genindvie skolen, der har været gennem en omfattende renovering. Også den danske børnehave samt børne- og ungdomshuset i Vesterland vil modtage kongeligt besøg. Det frisiske mindretal vil få besøg i Alt Friesisches Haus, der rummer en museumssamling om frisernes historie.

På øen bor også en lille gruppe danske forretningsdrivende. Prinsesse Benedikte vil således besøge en dansk håndværksguldsmed og en erhvervsdrivende, som forhandler dansk modetøj. Onsdag aften afholdes en festaften på hotel Benen-Diken-Hof.

I dagene hvor Prinsesse Benedikte gæster Sild vil danske og tyske erhvervsfolk mødes for at udveksle erfaringer indenfor grøn omstilling, ligesom dansk erfaring med online fjernundervisning vil blive demonstreret.

Når Hendes Kongelige Højhed afslutter sit besøg, vil hjemturen foregå med biltoget til Nibøl via Hindenburg-Dæmningen, der er øens faste forbindelse til omverdenen.

 

Program for besøget på Sild 

 

Den 18. maj 2022

Kl. 11.20      
Besøg ved Klitten Ellenbogenberg/Albuebjerg, hvor der vil være fortællinger om og udsigt til Kongehavnen, Lister Dyb, Rømø og Vesterhavet.

Kl. 11.50      
Prinsesse Benedikte hilser på repræsentanter for SSF ved List Kulturhus.

Kl. 12.00      
Frokost i kulturhuset sammen med indbudte repræsentanter for mindretallet og kommunen.

Kl. 13.30      
Besøg ved Røde Klev, hvor der er udsigt over Kampens hedelandskab, skrænten ved Røde Klev og sandstrand til Vesterhavet. Kampen kommunes borgmester og turismedirektør fortæller om turismeerhverv og ferieliv på Sild.

Kl. 14.15      
Besøg ved modetøjsforretningen ”Simonsen by Simonsen”. Rundvisning og fortælling ved den danske indehaver Henrik Simonsen.

Kl. 15.10      
Prinsesse Benedikte deltager i reception og hilser blandt andet på Silds borgmestre samt kommunaldirektører på Hotel Budersand i Hørnum.

Kl. 16.10      
Besøg hos den danske guldsmed Jan Hesselberg.

Kl. 16.45      
Besigtigelse af Alt Friesisches Haus, hvor der vil være fortælling om friserne på øen Sild.

Kl. 19.30      
Festaften på Hotel Benen-Diken-Hof.

 

Den 19. maj 2022

Kl. 9.15        
Andagt i Staldkirken, der er den danske kirke på Sild.

Kl. 10.45      
Besøg ved Sild Danske Børnehave. Dernæst gang til Sild Danske Børne- og Ungdomshus og Sild Danske Skole.

Kl. 11.15      
Indvielse af Sild Danske Skole efter modernisering.

Kl. 13.30
Afgang med biltoget til Nibøl.