H.K.H. Prinsesse Marie udnævnt til sektionsleder à la suite i Beredskabsstyrelsen

Den 27. april 2023 deltog H.K.H. Prinsesse Marie i undervisningsmoduler til indsatslederuddannelsen i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i Tinglev. Efter deltagelsen blev Hendes Kongelige Højhed udnævnt til sektionsleder à la suite i Beredskabsstyrelsen.

Foto: Beredskabsstyrelsen / Magnus Stig Mikkelsen ©

Beredskabsstyrelsens indsatslederuddannelse giver deltagerne redskaber til at lede alle typer af indsatser på et skadested. Uddannelsen, som Prinsesse Marie torsdag den 27. april 2023 deltog i dele af, består af en beredskabsfaglig del og derefter en tværfaglig del, hvor der også deltager ledere fra politiet og sundhedsberedskabet. I undervisningen deltog Hendes Kongelige Højhed i tre forskellige moduler, der alle indgår i den beredskabsfaglige del af indsatslederuddannelsen.

Prinsesse Marie gennemførte i 2011 en beredskabsfaglig uddannelse inden for de operative opgaver i Beredskabsstyrelsen og fik udnævnelsen korpsmester à al suite. I årene herefter har Prinsessen tilegnet sig et grundlæggende kendskab til styrelsens varetagelse af opgaver gennem besøg hos Beredskabsstyrelsen og flere af styrelsens samarbejdspartnere. Prinsessen har desuden været tilknyttet Beredskabsstyrelsen i Birkerød som særlig projektmedarbejder inden for forebyggelsesområdet og deltaget i en række aktiviteter og øvelser.

Den kongelige families tilknytning til det danske forsvar
Kongehuset har en lang tradition med tilknytninger til det danske forsvar. H.M. Dronningen har blandt andet været tilknyttet Flyvevåbnet, hvor Majestæten som ung prinsesse gjorde frivillig tjeneste ved Kvindeligt Flyverkorps i perioden 1958 til 1970. Også Prins Henrik var tilknyttet Forsvaret som henholdsvis general og admiral à la suite. H.K.H. Kronprinsen har en længere uddannelse inden for Forsvaret, mens H.K.H. Kronprinsessen er kaptajn i Hjemmeværnet og har deltaget i aktiviteter og øvelser i hjemmeværnsregi.​ H.K.H. Prins Joachim har en omfattende militær karriere, ligesom Prinsesse Marie gennem årene har været tilknyttet Beredskabsstyrelsen.

 

Fakta

À la suite” er fransk og anvendes populært i forsvarsrelateret sammenhæng. Betegnelsen henviser til det at være midlertidigt uden for tjeneste. I praksis betyder det, at den pågældende person har retten til at bære tjenestestillingens uniform uden at gøre tjeneste i stillingen.