Hæderstegnsmiddag for Søværnets officerer

H.M. Dronningen afholder fredag den 29. januar 2016 Hæderstegnsmiddag for Søværnets officerer på Fredensborg Slot. Kronprinsparret deltager.

Fredensborg Slot efter mørkets frembrud. Foto: POLFOTO ©

Søværnets medalje kaldes Holmens Hæderstegn og er den ældste af de militære tjenestehæderstegn. Hæderstegnets historie går tilbage til den 29. januar 1801, hvor Christian 7. indstiftede det på Kongens fødselsdag efter indstilling fra Admiralitets- og Kommissariatskollegiet. 

Formålet med indstiftelsen var udfordringer med at "fastholde gode arbejdere" ved værfterne, som det hed. Admiralitets- og Kommissariatskollegiet var bekymret for, at Danmark kunne risikere ikke længere at have en velfungerende flåde i tiden under revolutionskrigene, hvis man ikke havde dygtige arbejdere ved værfterne. Derfor blev modtagerkredsen Holmens håndværkere, der havde været i tjeneste ved værftet i 25 år. Kredsen er siden blevet udvidet til flere personalegrupper. I dag kan de, der har været ansat i Søværnet i 25 år, komme i betragtning til hæderstegnet. Det er modtagerens chef, der forestår overrækkelsen. 

Christian 7. skrev i forbindelse med indstiftelsen i et åbent brev, at man med indstiftelsen "...allernaadigst have besluttet ved et Hæderstegn at belønne og opmuntre de Arbeidere ved Vore Verfver, som  fortrinligst virke til Vor Flaades Vedligeholdelse." 

Gennem historien er Søværnets Hæderstegn blevet overrakt hvert år den 29. januar på stifteren Christian 7.s fødselsdag. I perioden 1857 - 1926 var det fast tradition, at medaljemodtagerne blev fremstillet for Kongen samme dag.

Sidenhen indstifttede Christian 10. i 1945 Hærens hæderstegn, mens Flyvevåbnet af Frederik 9. fik  indstiftet hæderstegn ved sin oprettelse i 1953. Dronningen afholder årligt Hæderstegnsmiddag for henholdsvis Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Hæderstegnsmiddagen afholdes på skift mellem de tre værn, og i år er de inviterede ved middag Søværnets officerer af admiral- og kommandørgrad, der har modtaget Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten.

Yderligere oplysninger

Læs mere om H.M. Dronningen.

Læs mere om Søværnet.

Læs mere om Fredensborg Slot.

Presseinformation

Gå venligst til Presse.