Historien bag Dannebrogordenen

Storkors af Dannebrogordenen.
Storkors af Dannebrogordenen. Foto: Finn Christoffersen

Den franske Æreslegion dannede forbillede, da Frederik 6. i det åbne brev af 28. juni 1808 ændrede den ældre eksklusive Dannebrogorden til en bredt anvendelig fortjenstorden, der var opnåelig for alle danske statsborgere uanset rang og stand. 

Med Frederik 6.s åbne brev opdeltes ordenen i en ridderklasse, en kommandørklasse og en storkorsklasse. Uden for klasserne blev den særlige storkommandørgrad tilføjet, forbeholdt medlemmerne af den kongelige familie, samt Dannebrogsmændenes Hæderstegn (Sølvkorset), især beregnet for borgere, der som følge af deres stand normalt ikke kom i betragtning til en kongelig ridderorden, f. eks. sognefogeder, redningsfolk og militære underbefalingsmænd.

Ændringen indebar en betydelig udvidelse af ordenens anvendelsesområde, og siden da er et godt stykke over 100.000 danskere blevet dekoreret i Dannebrogordenens forskellige grader.

Det mønster, der blev fastlagt i 1808, er i store træk bevaret indtil vore dage; men i takt med samfundsudviklingen er der alligevel i tidens løb sket en del ændringer i ordenens inddeling og tildelingspraksis. Forandringerne vedrørte især kommandørklassen, ridderklassen og Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
 

Læs mere om Dannebrogordenens historie.

Yderligere oplysninger

Læs mere om tildeling af ordener