H.K.H. Kronprinsen bliver protektor for DenmarkBridge

Kronprinsen har sagt ja til at blive protektor for den nye forening DenmarkBridge, som har til formål at sikre danske virksomheder og iværksættere bedre adgang til viden, netværk og kapital i Silicon Valley, USA.

H.K.H. Kronprinsen, 2015
H.K.H. Kronprinsen, 2015 Foto: Franne Voigt

Silicon Valley i Californien, USA, betegnes som et epicenter for udvikling af nye teknologier og vækstorienterede forretningsmodeller. Foreningen DenmarkBridge vil derfor styrke broen mellem dansk erhvervsliv og udviklingen i Silicon Valley, så Danmark kan være med til at præge denne udvikling på især IT-området.

Foreningen tilbyder medlemskab til alle danske virksomheder og organisationer. Foreningen etableres af A.P. Møller – Mærsk, Danske Bank, DI, LEGO, og Vækstfonden i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

DenmarkBridge er en del af regeringens seneste vækstpakke og skal skabe grobund for strategisk netværk og videndeling på højeste niveau og dermed understøtte danske virksomheder og iværksætteres adgang til viden og kapital i Silicon Valley.

DenmarkBridge vil samle en række danske virksomheder med interesse for teknologiudviklingen og de muligheder, det giver for virksomheders forretningsudvikling og vækst. Konkret vil DenmarkBridge afvikle forskellige typer af aktiviteter på begge sider af Atlanten, der giver medlemmerne mulighed for at nytænke forretningsmodeller, sammentænke værdikæder og udnytte forretningskritisk teknologi med ligesindede på den anden side af Atlanten.

Foreningen er åben for alle virksomheder, organisationer og enkeltpersoner.