H.K.H. Kronprinsen deltager i digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene

Foto: Stine Heilmann ©

Under overskriften ”Partnering for Green Transition” holder Hans Kongelige Højhed Kronprinsen mandag den 2. november 2020 åbningstale, når et digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene finder sted. Det vil være det første danske digitale fremstød med kongelig deltagelse nogensinde.

Åbningstalen holdes i Industriens Hus i København med deltagelse af danske ministre og erhvervsledere. Den nederlandske minister for økonomi og klima Eric Wiebes samt to paneldeltagere vil være med på storskærm. Denne del af erhvervsfremstødet streames til deltagere i både Nederlandene og Danmark, som efter åbningstaler og paneldebat deltager i tre online rundbordssamtaler om erhvervslivets løsninger for grøn omstilling af energisektoren. Deltagende gæster kan besøge 19 førende danske virksomheders stande på fremstødets virtuelle 3D-platform.

Fremstødet har fokus på at øge det dansk-nederlandske samarbejde om grøn omstilling inden for energisektoren. Foruden Kronprinsen, udenrigsminister Jeppe Kofod, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen deltager den nederlandske økonomi- og klimaminister Eric Wiebes samt en erhvervsdelegation på 19 danske grønne virksomheder. Disse matches på nederlandsk side af nederlandske offentlige og private beslutningstagere inden for energisektoren.

Erhvervsfremstødet har fokus på grøn omstilling i energisektoren, særligt danske løsninger inden for fjernvarme, energieffektivitet og vedvarende energi. Et fysisk besøg til Nederlandene vil blive afholdt, når det igen bliver muligt.