H.K.H. Kronprinsen deltager i sikkerhedspolitisk kursus

I uge 35 og 38 gennemføres Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU), og blandt kursisterne er H.K.H. Kronprinsen.

Siden 1987 har forsvarschefen inviteret en udvalgt skare til SIKU, hvor kursisterne indføres i højaktuelle emner med betydning for Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har takket ja til forsvarschefens invitation om at deltage i SIKU, og blandt de øvrige 27 kursister ses ledere og beslutningstagere fra det private erhvervsliv, organisationer, centraladministrationen, uddannelsessektoren, medier og Norden. Politiet og Forsvarsministeriets område er også repræsenteret.
 
I de to uger som kurset varer, er Kronprinsen sammen med de øvrige kursister indkvarteret i en kursusejendom på Sjælland. Løbende vil der være besøg hos Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Forsvaret, ligesom SIKU skal besøge Arktisk Kommando i Nuuk samt Mestersvig på Grønlands Østkyst.
 
Det er blandt kursets formål at etablere at skabe kontakt og forståelse mellem Forsvaret og ledere fra alle dele af det danske samfund. Det er Forsvarsakademiet, der tilrettelægger og gennemfører SIKU. Da SIKU er et sikkerhedspolitisk kursus, vil der ikke være presseadgang eller yderligere oplysninger om kursets forløb.
 
Kronprinsen er kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet og begyndte sin militære uddannelse i 1986 som rekrut ved Den Kongelige Livgarde. Senere fulgte blandt andet frømandsuddannelsen ved søværnets frømandskorps i 1995, og i perioden 2001 og 2002 gennemgik Hans Kongelige Højhed videreuddannelsestrin II for ledere ved Forsvarsakademiet. I perioden 2002-2003 var Kronprinsen sagsbehandler ved forsvarskommandoen og fra 2003 lærer ved Forsvarsakademiet, Institut for Strategi.