H.K.H. Kronprinsen har besøgt de danske udsendte styrker i Mali

H.K.H. Kronprinsen har i dagene 22.-23. september 2016 besøgt de udsendte danske styrker ved den FN-ledede mission MINUSMA i Mali. Kronprinsen var ledsaget af forsvarsminister Peter Christensen.

H.K.H. Kronprinsen og forsvarsminister Peter Christensen. Foto: Forsvarsministeriet ©

MINUSMA er en forkortelse for United Nations Mulitidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. Missionens formål er bl.a. at medvirke til at skabe stabilitet i Mali og beskytte civilbefolkningen. 

MINUSMA udgøres af en samlet styrke på mere end 15.000 mand. Heraf udgør den militære søjle hovedparten med næsten 13.300 mand. Den militære søjle har siden marts 2015 været ledet af den danske generalmajor Michael Lollesgaard.

Kronprinsen fik under besøget lejlighed til at hilse på og følge de danske soldater og politifolk, som indgår i MINUSMA-missionen. På førstedagen i Bamako, som er hovedstaden i Mali, mødte Kronpinsen generalmajor Michael Lollesgaard og hans danske stab. Ligeledes fik Kronprinsen lejlighed til at møde det Nationale Støtteelement, som sørger for logistikken til de udsendte. Endelig fik Kronprinsen lejlighed til at møde det danske stabspersonel, som indgår i en nederlandsk ledet efterretningsenhed i Bamako.

På andendagen aflagde Kronprinsen besøg ved de danske specialoperationsstyrker der er stationeret i Gao, mere end 1000 km fra hovedstaden. 

Undervejs på de to besøgsdage fik Kronprinsen også lejlighed til at hilse på de danske politifolk, som er indsat i både Bamako og Gao.