H.K.H. Kronprinsen stopper som aktivt medlem af Den Internationale Olympiske Komité

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har besluttet at stoppe som aktivt medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Beslutningen vil formelt træde i kraft ved komitéens årlige generalforsamling, der finder sted i slutningen af juli måned forud for De Olympiske Lege i Tokyo, Japan.

Kronprinsen blev valgt som dansk medlem af IOC i 2009, og i september 2017 blev Hans Kongelige Højhed genvalgt til sin anden periode. Det var oprindeligt Kronprinsens tanke at udtræde af IOC efter De Olympiske Lege i Tokyo 2020. Men på grund af COVID-19-pandemien blev legene udsat til denne sommer, og derfor offentliggør Kronprinsen sin beslutning nu. Kronprinsen udtaler følgende i forbindelse med sin udtræden: 

”Det har været et stort privilegie for mig at være med til at udbrede de olympiske idealer gennem snart 12 år. Særligt har jeg brændt for at få både unge og ældre op af stolen og i gang med et liv med sport og bevægelse. Mit arbejde i IOC inspirerede mig blandt andet til at etablere Royal Run, som jeg er meget stolt af. Selvom min tid som aktivt IOC-medlem slutter i Tokyo, så vil jeg fortsat bære de olympiske værdier videre i mit fremtidige virke.

Beslutningen om at udtræde giver mig mulighed for at intensivere mit arbejde med andre vigtige emner, blandt andet i relation til Danmarks position som en af verdens førende nationer inden for den grønne dagsorden, bæredygtighed og innovation.” 

Som IOC-medlem har Kronprinsen gennem 12 år arbejdet for at inspirere unge til at leve et sundt og aktivt liv – ikke mindst i sit arbejde i IOC-udvalget Sport for All og senest i planlægningsgruppen bag sidste års Ungdoms-OL i Lausanne, Schweiz. Derudover har Kronprinsen været med til at præge det olympiske arbejde i en bæredygtig retning. Det er blandt andet sket som medlem af styregrupperne Sport and Environment og Sustainability and Legacy. Ligeledes har Kronprinsen løbende deltaget i kommissionsmøder og workshops, hvor særligt bæredygtighedsprojekter i organisationen har haft Kronprinsens fokus. 

Det er sædvanlig praksis for mangeårige medlemmer af IOC, der har ydet en ekstraordinær indsats, at fortsætte som æresmedlem af komitéen efter udtræden. Beslutningen herom træffes af IOC’s bestyrelse.  Kronprinsen har over for IOC tilkendegivet sin interesse for et sådant passivt medlemskab.