H.K.H. Kronprinsessen besøger Marokko den 3. - 4. oktober

H.K.H. Kronprinsessen rejser den 3.-4. oktober 2019 til Marokko for at deltage i Youth Innovation Summit.

Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP), FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og den marokkanske regering afholder den 30. september – 4. oktober 2019 et innovations- og dialogseminar, Youth Innovation Summit (YIS), i Rabat, Marokko.

I løbet af de fem dage vil 100 udvalgte unge talenter fra Marokko deltage i et innovationsforløb, som afsluttes den 4. oktober med en åben festival med deltagelse af borgere, studerende, danske og marokkanske virksomheder, NGO’er samt marokkanske offentlige myndigheder.

Kronprinsessen vil åbne den afsluttende dialogfestival, hvor de unge talenter skal præsentere deres innovationsprojekter for offentligheden, og vil deltage i forskellige arrangementer på festivalpladsen, herunder et motionsløb og en paneldiskussion med unge entreprenører. Herudover vil Kronprinsessen møde de unge marokkanske talenter for at drøfte de erfaringer, de har gjort sig i forbindelse med deres deltagelse i Youth Innovation Summit.

Under besøget vil Kronprinsessen ligeledes have mulighed for at mødes med lokale partnere, danske virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Formålet med YIS er at placere de unge centralt i udviklingen af nye ideer og løsninger for at sikre en øget ungdomsbeskæftigelse, bæredygtig udvikling samt fremme af social deltagelse og etablering af nye platforme for politisk dialog på tværs af generationer i Marokko.