H.K.H. Kronprinsessen besøger Nairobi i november

H.K.H. Kronprinsessen og udviklingsministeren deltager i Nairobi Summit, som finder sted i Kenyas hovedstad den 12. – 14. november 2019.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og udviklingsminister Rasmus Prehn deltager i Nairobi-topmødet ”Nairobi Summit on ICPD25: Accelerating the Promise”, hvor blandt andet opfyldelse af kvinder og pigers rettigheder samt deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) vil være på dagsordenen. Danmark er sammen med Kenya og FN’s Befolkningsfond (UNFPA) værter for højniveaukonferencen.

Nairobi-topmødet markerer 25-året for 179 landes vedtagelse af Kairo-handlingsplanen i 1994. Handlingsplanen gav kvinder og pigers ret til at bestemme over egen krop forrang over befolkningskontrol og begrænsning af fødselstal. Der er siden 1994 sket fremskridt på området verden over, men der er stadig et langt stykke vej.

Danmark er fortaler for kvinder og pigers Seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder og vil være det igen som medvært, når verdens nationer, unge, civilsamfund, privatsektorrepræsentanter og mange flere mødes i Nairobi for at gøre status over fremskridt og drøfte, hvad der skal til for at sikre alle kvinder og pigers ret til at bestemme over deres egen krop.

Piger og kvinders rettigheder og sundhed er et fokusområde hos Kronprinsessen, som bl.a. deltager i topmødet i sin egenskab af protektor for UNFPA.