H.K.H. Kronprinsessen deltager i WHO's 69. regionalkomitémøde i København

H.K.H. Kronprinsessen deltager mandag den 16. september 2019 i “The 69th session of the WHO Regional Committee for Europe” i FN Byen i København.

Som protektor for "WHO Regional Office for Europe" deltager Kronprinsessen i og holder tale ved åbningen af organisationens 69. regionalkomitémøde i København den 16. september 2019.

Ved regionalkomitémødet, der finder sted i dagene 16.-19. september, vil mere end 500 deltagere, heriblandt sundhedsministre, repræsentanter fra de 53 medlemsstater i WHO's Europæiske Region samt samarbejdspartnere og interessenter, få mulighed for at diskutere sundhedsemner af væsentlig betydning for regionen.

Ved dette års møde vil der være fokus på fremskridt og erfaringer fra Health 2020, der er en langsigtet strategi for Europas folkesundhedsarbejde. Herudover vil deltagerne diskutere fremme af sundhedsmæssig ligestilling, forbedring af sundhedskompetence samt anvendelse af organisatorisk og teknologisk innovation til at styrke det primære sundhedsvæsen. Der vil på mødet desuden blive valgt en ny WHO Regional Director for Europe.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er FN's organisation indenfor sundhedsområdet. WHO blev etableret i 1948 og arbejder for at koordinere den internationale indsats med henblik på at forbedre sundhed og levestandarder. WHO’s primære opgave er at styrke nationale og lokale sundhedssystemer samt at fremme sundheden hos regionens befolkninger i samarbejde med regeringer, NGO'er og andre partnere. De 194 medlemslande er inddelt i seks regioner. Kronprinsessen har været protektor for WHO’s regionale kontor i Europa siden 2005, og det er i år niende gang, Kronprinsessen holder tale ved det årlige komitémøde.

I februar 2017 modtog Kronprinsessen WHO award for sit arbejde for at forbedre den globale sundhed blandt andet ved at støtte WHO's arbejde med børn og unges sundhed og vaccinering.