H.K.H. Kronprinsessen på fremstød i USA

Den 3. maj 2018 rejser Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen til Seattle, USA, for at stå i spidsen for et kunst- og kulturfremstød i USA.

Foto: Steen Evald ©

Under besøget vil Kronprinsessen sammen med repræsentanter fra øvrige nordiske lande indvie det nye Nordic Museum i Seattle. Museet udstiller nordens historie og kulturelle indflydelse i USA. Som æresgæst vil Kronprinsessen desuden deltage i lanceringen af  et dansk kulturfremstød, der de kommende tre år har til formål at skabe bedre betingelser for dansk kunst og kultur i USA. 

Kronprinsessen vil derudover under sit besøg i Seattle holde tale ved et debatarrangement på Washington University om empowerment af kvinder og økonomiske begrænsninger. Arrangementet foregår i samarbejde med International Center for Research on Women (ICRW), som er en førende organisation inden for forskning inden for køn og ligestilling. Kronprinsessen er en del af ICRW’s Leadership Council. Universitetet er USA’s næststørste og har cirka 50.000 studerende.

I 2016 besøgte Kronprinsessen sammen med Hans Kongelige Højhed Kronprinsen Washington og Boston på et erhvervsbesøg. Her var fokusset at styrke det danske og amerikanske samarbejde på områderne fødevarer, clean tech, sundhedsløsninger samt de maritime erhverv.

Læs pressemeddelelsen og få mere information om pressens muligheder.