H.K.H. Kronprinsessen sender hilsen til Australiens premierminister