H.K.H. Kronprinsessen udnævnt til præsident for WWF Verdensnaturfonden