H.K.H. Prins Henriks bisættelse

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik vil 20. februar 2018 kl. 11.00 blive bisat fra Christiansborg Slotskirke. Bisættelsen forestås af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen, der bistås af Holmens provst, Ejgil Bank Olesen.

H.K.H. Prins Henriks båre på Castrum Doloris Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Foran Slotskirken vil en æresvagt være opstillet af de tre værn: Hæren (repræsenteret af Den Kongelige Livgarde), Søværnet (repræsenteret af værnepligtige fra Kongeskibet Dannebrog) og Flyvevåbnet (repræsenteret af Helicopter Wing Karup). Æresvagten vil bestå af 36 musikere fra Livgardes Musikkorps, 12 tambourer fra Livgardens Tambourkorps samt 32 gardere. Hertil 30 orlogsgaster og 30 flyversoldater.

I forbindelse med bisættelsen ringes der over hele landet med alle kirkeklokker fra folkekirkens kirker. Der ringes i en halv time før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke begynder kl. 11.00, og der ringes en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted.

Efter jordpåkastelse og lysning af velsignelsen i Christiansborg Slotskirke afgiver Forsvaret sørgesalut på 3 x 27 skud (med 30. sek. mellemrum) fra batteriet Sixtus og fra Kronborg (varighed ca. 40 minutter). Samtidig går rigets flag på hel.  

Efter bisættelsen bærer 10 officerer fra Den Kongelige Livgarde båren fra Slotskirken til rustvognen. Den kongelige familie følger båren til rustvognen og tager afsked med Prins Henrik. Efter rustvognen kører to biler med de 10 officerer fra Den Kongelige Livgarde, der følger båren til det sidste.

Når båren bæres ud af kirken spilles Hartmanns sørgemarch for Thorvaldsen. Når rustvognen kører, vil Prins Henriks Honnørmarch blive spillet. Det var Kai Nielsens barnebarn, Preben Beyer, der i 1967 komponerede Prins Henriks Honnørmarch. Som en bryllupsgave fik Prinsen en Honnørmarch, hvor der er klare referencer til marchtraditionen i Prinsens fødeland, Frankrig. I Prins Henriks honnørmarch er der som en reference til H.C. Lumbyes kongelige marcher lagt små hilsner til Prinsen ind i musikstykket. Derudover høres der i marchen særligt toner fra franske militærmarcher.

Halvdelen af Prins Henriks aske skal spredes over de danske farvande og halvdelen nedsættes i en urne i den private del af Fredensborg Slotshave.