H.K.H. Prinsesse Benedikte bliver protektor for foreningen Hellebro

H.K.H. Prinsesse Benedikte har sagt ja til at blive protektor for foreningen Hellebro, der hjælper unge hjemløse og udsatte mellem 18 og 29 år.

Siden 2015 har Hellebro – i samarbejde med offentlige hjælpeenheder, fonde, frivillige og erhvervslivet – hjulpet unge hjemløse og udsatte mellem 18 og 29 år. Foreningen tilbyder en helhedsorienteret indsats, der inkluderer den unges ophold på værested, adgang til midlertidigt bosted, mulighed for jobs på foreningens kontorhotel og botræning i udslusningsboliger.

Hellebro er en non-profit-forening, der drives i et tæt samarbejde mellem 30 frivillige, et ungeråd, der fungerer som et elevråd, ledelsen, bestyrelsen og et advisory board. Foreningens professionelle og frivillige medarbejdere arbejder med at hjælpe de omkring 80-100 unge daglige brugere godt videre i livet.

Hendes Kongelige Højhed besøgte senest Hellebro i december sidste år og fik i den forbindelse lejlighed til at hilse på herbergets beboere, brugere af værestedet og Hellebros personale.