H.K.H. Prinsesse Marie besøger Uganda

Som protektor for Folkekirkens Nødhjælp besøger H.K.H. Prinsesse Marie en række udviklings- og klimaindsatser i Uganda fra den 26. februar til den 1. marts 2020.

Foto: Steen Brogaard ©

H.K.H. Prinsesse Marie vil sammen med generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen og organisationens lokale medarbejdere besøge en række af Folkekirkens Nødhjælps projekter i og omkring Ugandas hovedstad Kampala samt i byerne Arua og Katakwi.

På protektionsrejsen vil Hendes Kongelige Højhed blandt andet møde lokale landmænd og få indblik i deres hverdag, som Folkekirkens Nødhjælp arbejder med at forbedre. Dette gør organisationen ved hjælp af uddannelse, således at landmænd for eksempel kan optimere brugen af naturressourcer. Desuden vil Prinsessen besøge familier, der er ramt af klimaforandringer, samt et projekt, der har til formål at skabe større fødevaresikkerhed og jobs i det nordlige Uganda gennem bæredygtige værdikæder.

I over 40 år har Folkekirkens Nødhjælp været til stede i Uganda, og mange af organisationens projekter søger at styrke muligheder for den fattige del af befolkningen. Det gør Folkekirkens Nødhjælp blandt andet ved at støtte produktionen af bæredygtige afgrøder og opbygningen af robuste lokalsamfund samt styrke kvinder og unges deltagelse i beslutningsprocesser.

Prinsesse Marie har været protektor for Folkekirkens Nødhjælp siden 2011. Hendes Kongelige Højhed følger løbende med i organisationens arbejde, og Prinsessen har tre gange deltaget i rejser for at besøge udviklingsindsatser. Bekæmpelse af sult var hovedtemaet, da Prinsessen i 2012 besøgte Cambodja, og to år efter var der under et besøg i Etiopien fokus på dyrkning af nye afgrøder, adgang til HIV-medicin samt styrkelse af rettigheder. Senest besøgte Hendes Kongelige Højhed Myanmar i 2016 for at sætte fokus på fattigdomsbekæmpelse.

Program for besøget i Uganda 

Onsdag den 26. februar

Besøg ved Raising Gabdho
Kl. 14.00

Prinsessen vil besøge Raising Gabdho, der i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp blandt andet arbejder for at sikre, at miljø- og naturressourcer beskyttes og genbruges til fordel for flygtninge i Uganda.

Torsdag den 27. februar

Besøg ved projektet ”Fresh fruit nexus”
Kl. 14.00

Prinsessen vil møde landmænd og familier, der dyrker afgrøder både til den lokale befolkning, men også til danske forbrugere. Besøget bygger på samarbejdet mellem Folkekirkens Nødhjælp og virksomhederne Nordic Fruit og Biofresh, hvis vision er at løfte den lokale produktion. Bedre fødevareopbevaring, reduktion af madspild og etablering af lokale jobs er blandt projektets mål.

Besøg i flygtningelejr i Omugo
Kl. 16.00

Prinsessen vil møde flygtningefamilier, der har været involveret i et projekt omkring bæredygtige klimaløsninger for flygtninge i distrikterne Aura, Yumbe og Kampala. Folkekirkens Nødhjælp støtter som en del af projektet blandt andet arbejdet med at danne nye skovområder.

Fredag den 28. februar

Dialog om inklusion af landsbyboere i en bæredygtig udvikling
Kl. 11.30

I samarbejde med Church of Uganda – Teso Dioceses Planning and Development Office (COU-TEDDO) arbejder Folkekirkens Nødhjælp for at fremme inklusion af landsbyboere i en mere retfærdig og ansvarlig udvikling i Teso-regionen. Arbejdet vil tage udgangspunkt i undervisning, der blandt andet har til formål at mindske korruption og sikre basale rettigheder.

Besøg hos landsbyboere i Teso-regionen
Kl. 13.00

Prinsessen vil under besøget møde landmænd, der arbejder med at bekæmpe konsekvenserne af klimaforandringer. Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med organisationen Soroti Catholic Diocese Integrated Development Organization (SOCADIDO), som yder hjælp til selvhjælp blandt befolkningen. Eksempler på projektets konkrete metoder er at give landsbyboerne kurser i ligestilling, budgetlægning, vaccinering af kyllinger, forebyggelse mod klimaforandringer og krisehåndtering i tilfælde af naturkatastrofer.

Lørdag den 29. februar

Møde med unge klimaaktivister
Kl. 11.00

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med ACT Uganda Forum om forskellige problemstillinger relateret til klimaforandringer. I den forbindelse vil Prinsessen møde nogle af de unge mennesker, der kæmper for klimaretfærdighed.

Reception i Ambassadørens residens i Uganda
Kl. 17.30

Prinsessen vil sammen med generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen deltage i en reception hos H.E. Danmarks ambassadør i Uganda Nikolaj A. Hejberg Petersen.

Søndag den 1. marts

Møde med Uganda Women’s Network
Kl. 10.00

I samarbejde med Uganda Women’s Network tilbyder Folkekirkens Nødhjælp undervisning af kvinder med det formål at uddanne og støtte op om kvinders mulighed for at indgå i både lokalt og nationalt politisk arbejde.