H.K.H. Prinsesse Marie holdt åbningstale ved konference om madspild

H.K.H. Prinsesse Marie holdt den 1. juni 2021 virtuel åbningstale ved konferencen ”Anti-Food Waste” i Beijing.

”Respekten for mad kommer ikke af sig selv. Det er vores ansvar som voksne og som forældre at vise den næste generation – gennem vores egne handlinger – at mad skal behandles med respekt.” ⁣

Sådan lød ordene blandt andet fra Prinsesse Marie i åbningstalen ved en konference om madspild arrangeret af den danske ambassade i Kina. Prinsessens tale var optaget på video på den danske ambassade i Paris.⁣

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn deltog også med en virtuel hilsen ved konferencen ”Anti-Food Waste” i Beijing, som havde til formål at sætte fokus på løsninger, der kan reducere madspild. Et af FN’s bæredygtighedsmål frem mod 2030 handler om at halvere det globale madspild og dermed reducere de miljø- og klimamæssige konsekvenser af madspild.⁣

Hendes Kongelige Højhed deltog i konferencen på baggrund af sit store og mangeårige engagement i kampen mod madspild, hvor Prinsessen særligt har sat fokus på at behandle mad med respekt og på vigtigheden af, at børn lærer at undgå madspild.