H.K.H. Prinsesse Marie i Myanmar

H.K.H. Prinsesse Marie har som protektor den seneste uge aflagt besøg i Myanmar sammen med Folkekirkens Nødhjælp.

Foto: Folkekirkens Nødhjælp ©

Prinsessen har som protektor for Folkekirkens Nødhjælp været i Myanmar for at sætte fokus på fattigdomsbekæmpelse. Prinsessen besøgte en række landsbyer ved Inlesøen og projekter, der støtter lokalbefolkningen.

”Det var meget bekræftende at se, hvordan simple redskaber kan være med til at skabe bedre vilkår for fattige og udsatte familier. De lærer bl.a. at dyrke nye afgrøder, så de ikke kun er afhængige af en eller få sorter. Det sikrer en mere stabil høst, og samtidig giver det en varieret kost, der minimerer fejlernæring. Det rørte mig dybt at mærke befolkningens stolthed over de fremskridt, de selv har været med til at skabe, ” lyder det fra Prinsesse Marie.

Under rejsen besøgte Prinsessen blandt andet små landsbyer ved Inlesøen, der ligger i den centrale del af landet. Her var der besøg i en landsby, som endnu ikke havde fået hjælp, og en landsby, der har været en del af Folkekirkens Nødhjælps projekter i halvandet år.

En landsby får i gennemsnit støtte i tre år, og her arbejder befolkningen i fællesskab med Folkekirkens Nødhjælp på at skabe en bæredygtig udvikling, der har til formål at sikre bedre levevilkår for landsbybeboerne.

Befolkningen lærer at organisere sig i låne-spare grupper, hvor de på skift kan låne til lidt større investeringer som en symaskine eller en ged, der blandt andet giver familier mulighed for at tjene egne penge og dermed brødføde sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet i Myanmar siden 2010 og samme år blev Prinsesse Marie protektor. Størstedelen af Folkekirkens Nødhjælps projekter i Myanmar omhandler fødevaresikkerhed og rettigheder.