H.K.H. Prinsesse Marie tilknyttes Danmarks ambassade i Paris som Særlig Kulturrepræsentant

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie tilknyttes med virkning fra i dag, 1. oktober 2021, som Særlig Kulturrepræsentant i kulturafdelingen på Danmarks ambassade i Paris som led i en ny satsning for at styrke dansk kultur og samarbejde.

Prinsessen bliver en del af ambassadens ”Team for Partnerskaber”, der har til formål at fremme danske interesser ved at styrke relationerne mellem danske og franske kulturaktører. Med udgangspunkt i den nye satsning vil Prinsesse Marie gøre brug af sin særlige viden om både fransk og dansk kultur, samt sin erfaring med netværksdannelse, til at afsøge nye dansk-franske partnerskaber til fordel for dansk kulturliv.

I forbindelse med udmeldingen udtaler Hendes Kongelige Højhed følgende:

Jeg er både stolt og beæret over at få muligheden for at indgå i det nye satsningsområde. Opgavebeskrivelsen falder indenfor det fokus, jeg de seneste år har haft på samarbejdet mellem danske og franske aktører, og min familie og jeg er nu faldet godt til i Paris, så det er en perfekt timing. Det var derfor helt naturligt for mig at gribe muligheden. Jeg glæder mig til i min nye rolle fortsat at varetage danske interesser – særligt inden for kulturområdet – i de kommende år.

Prinsesse Marie har en international baggrund fra amerikanske Babson College, universitet i Genève og Marymount Manhattan College i New York, hvilket har givet Prinsessen en stor teoretisk forståelse for kulturrelationer på tværs af landegrænser. Derudover har Prinsessen i de seneste år beskæftiget sig med kulturudveksling mellem Danmark og Frankrig, særligt i forbindelse med varetagelsen af Prinsessens danske og franske protektioner, herunder Det Danske Studenterhus i Paris, Alliance Française i Danmark, Le Souvenir Français (Den Danske Komité) og Prix littéraire des Ambassadeurs des Francophones.