H.M. Dronningen har skabt en ny messehagel til Den Danske Kirke i London

Ved højmessen søndag den 6. december 2020 blev en ny messehagel for første gang taget i brug i Den Danske Kirke i London.

Foto: Den Danske Kirke i London ©️⁣

Den nye messehagel er skabt af Hendes Majestæt Dronningen, og arbejdet tog sin begyndelse i december 2019, hvor Majestæten besøgte Den Danske Kirke i London. Dronningen studerede kirkens indretning, farver og glasmosaik, og inspirationen til farvevalget er både hentet fra farverne i kirkerummet og fra farver knyttet til Danmark og England. Det hvide kors på den røde baggrund symboliserer Dannebrog, og de røde og hvide farver er også gennemgående i glasmosaikken i det store vindue over kirkens alter. Messehagelen har blåt fór, som sammen med de røde og hvide farver hentyder til det britiske flags farver.

På messehagelens forstykke har Dronningen broderet et Kristusmonogram. Monogrammet, som er baseret på de tre første bogstaver i navnet Jesus på græsk, er omgivet af en tornekrone. På bagstykket ses det broderede kors med en Lutherrose i midten. Lutherrosen er et udbredt symbol for den evangelisk-lutherske kirke. De svungne ranker i messehagelens mønster antyder de gotiske linjer i kirken, som er en 200 år gammel neogotisk kirkebygning.

Messehagelens stof er fra England, og Majestæten har i udformningen lagt vægt på, at den kan bruges i hele kirkeåret og til alle kirkelige højtider.  

Gennem tiden har Dronningen skabt adskillige kirketekstiler til både danske og udenlandske kirker. Tekstilerne er ofte syet og broderet i klare farver og med en billedsymbolik relateret til det kristne tema. Blandt andre udenlandske opgaver kan nævnes antependiet, som også havde Lutherrosen som centralt motiv, til Slotskirken i Wittenberg i forbindelse med 500-års jubilæet for Reformationen i 2017. Senest blev der i 2019 både præsenteret en ny messehagel til Graasten Slotskirke, som supplerede Dronningens antependium til slotskirken fra 2018, samt et nyt antependium og salmebogsomslag til Holmens Kirke i anledning af kirkens 400-års jubilæum.

Den Danske Kirke i London, som ligger i det nordøstlige hjørne af Regent’s Park, har til huse i den historiske kirkebygning St Katharine’s. Efter en gennemgribende restaurering kunne Kong Frederik (9.) og Dronning Ingrid i 1952 deltage i indvielsen af St. Katharine’s som danskernes kirke, og Den Danske Kirke i London har siden da været en kirke for danskere, der i kortere eller længere tid opholder sig i byen.

På grund af coronaepidemien var der kun plads til et begrænset antal kirkegængere ved indvielsen af messehagelen, men Den Danske Kirke havde gjort det muligt for alle interesserede at følge gudstjenesten via et digitalt link.