H.M. Dronningens tale i anledning af statsbesøg fra Mexico

Hendes Majestæt Dronningens tale ved Gallataflet på Fredensborg Slot den 13. april i anledning af det mexicanske statsbesøg den 13.-14. april 2016.

Hr. Præsident og fru Rivera

Det er med meget stor glæde, at Prins Henrik og jeg i dag byder Mexicos Præsident og fru Rivera velkommen til Danmark, et besøg, som understreger de gode relationer mellem vore to lande, så meget mere som det er det første mexicanske statsbesøg i Danmark.

I Danmark står der stor respekt om Mexicos rige kultur og historie, som jeg også selv har haft den glæde at få indsigt i. Vi er imponerede over, hvordan Mexico i dag fremstår som et moderne land med en aktiv involvering i den globaliserede verden, samtidigt med at man har formået at fastholde sin kulturelle identitet forankret i Latinamerika og i sin egen historie. Jeg ved, at De, Hr. Præsident, har spillet en vigtig rolle i den fortsatte udvikling af Mexico til gavn for landets befolkning.

Jeg husker med stor glæde mine to tidligere besøg i Mexico. I 1966 besøgte jeg Mexico som ung tronfølger og husker endnu den varme og venlighed, som jeg overalt blev mødt med. Jeg fik ved selvsyn lejlighed til at gå på opdagelse i den rige mexicanske kultur. Blandt andet besøgte jeg Monte-Alban ruinerne i Oaxaca.

Samme varme og venlighed mødte min mand og jeg under vort besøg i Mexico i 2008. Vi besøgte både delstaterne Michoacan og Chiapas. Besøget i byen Tarecuato blev et af højdepunkterne under vores rejse. Baggrunden for, at vi besøgte netop denne lille by har rødder langt tilbage i historien. Allerede i 1542 kom en ung franciskaner-munk, Broder Jacob eller bedre kendt som Fray Jacobo Daciano, til Ny Spanien. Han var en yngre søn af Kong Hans af Danmark. En af mine fjerne forfædre. Han blev missionær med en ambition om at redde den oprindelige befolknings sjæle og brugte resten af sit lange liv i Mexico. Vi havde under besøget den glæde at se den kirke og skole, som Broder Jacob grundlagde i byen. Skolen eksisterer stadig og hans navn bliver den dag i dag æret i byen. Broder Jacob var et ganske særligt menneske. Han forsvarede den oprindelige befolknings rettigheder mod det daværende spanske kolonistyres forsøg på formelt at klassificere dem som ikke-menneskelige.

I Tarecuato fik vi den varmeste modtagelse, man kan tænke sig og vi fornemmede, at vi kom meget tæt på en side af den mexicanske folkesjæl med dens farverigdom og spontanitet.

Det dansk-mexicanske venskab går langt tilbage. Det glæder mig således, at vi næste år kan fejre 190 året for underskrivelsen af den første dansk-mexicanske traktat. En traktat om ”Venskab, handel og søfart”.

-o-0-o-

Det er en glæde, at samarbejdet i dag mellem vore myndigheder er så omfattende. Det gælder særligt inden for sundhed, energi, miljø, klima og grønne løsninger, hvor en række bilaterale aftaler definerer samarbejdet til gensidig gavn for vore lande og befolkninger.

Det er også meget tilfredsstillende, at samhandlen mellem vore to lande i de seneste fem år er vokset med godt 50%. I Danmark er der et større antal virksomheder indenfor sektorer af stor interesse for Mexico. Vi mener, at disse danske virksomheder er blandt de fremmeste i verden. Direkte investeringer fra danske virksomheder i Mexico har i en årrække ligget mellem de 9-10 største blandt de europæiske lande. Jeg håber, at både samhandlen og virksomhedernes investeringer i begge vore lande fortsat vil vokse.

-o-0-o-

Globaliseringen og den gensidige afhængighed gør vore samfund både rigere og mere dynamiske til gavn for alle. Det betyder også, at problemer og udfordringer bliver grænseoverskridende og derfor skal løses i fællesskab. Begge vore lande bidrager aktivt hertil via samarbejdet i De Forenede Nationer. Det gælder ikke mindst på udviklingsdagsordenen, hvor vore lande i samarbejde bidrog til vedtagelsen af FN’s nye globale bæredygtighedsmål sidste år.

Det dansk-mexicanske samarbejde har aldrig været så omfattende som i dag. Men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for yderligere udvikling. Derfor er det også glædeligt, at der i forbindelse med dette statsbesøg bliver undertegnet en række konkrete aftaler mellem vore landes myndigheder for yderligere styrkelse af samarbejdet indenfor blandt andet sundhed, klima, energi, og handel. Tillige vil der under besøget blive undertegnet aftaler mellem myndighedsinstitutioner og virksomheder, der til gensidig gavn skal fremme vort samarbejde på disse områder i de kommende år.

Det er mit håb og forventning, at dette statsbesøg må blive startskuddet til et nyt og spændende kapitel i vor fælles historie.

Med ønsket om fortsat lykke og fremgang for Mexico og dets befolkning hæver jeg mit glas sammen med Prins Henrik og udbringer en skål for Mexicos præsident og fru Rivera.