H.M. Dronningens tale ved den danske markering af 70-året for de allieredes invasion i Normandiet ved Utah Beach Museum

Utah Beach Museum.
Utah Beach Museum. Foto: Utah Beach Museum ©

H.M. Dronningen holdt den 6. juni 2014 tale ved Utah Beach Museum i forbindelse med mindehøjtideligheden i anledning af 70-året for de allieredes invasion i Normandiet.

Dronningen var fredag den 6. juni 2014 til stede ved mindehøjtidelighed i anledning af 70-året for de allieredes invasion i Normandiet. 

70-året for D-dagen bliver markeret ved en ceremoni i Normandiet, Frankrig den 6. juni med deltagelse af statsoverhoveder fra 17 lande, deriblandt H.M. Dronning Elisabeth II af England, præsident Barack Obama, præsident Vladimir Putin, forbundskansler Angela Merkel m.fl.

Danmark er repræsenteret ved H.M. Dronningen, forsvarsminister Nicolai Wammen, forsvarschef Peter Bartram, ambassadør Anne Dorte Riggelsen samt repræsentanter for veteraner.

Dronningen og den franske indenrigsminister Bernard Cazeneuve deltog i en dansk ceremoni ved monumentet for de danske søfolk. Efterfølgende besøgte Dronningen og den franske indenrigsminister Utah Beach Museum, hvor en ny udstilling dokumenterer historien om de danske krigssejleres indsats i forbindelse med befrielsen af Europa. 

Dronningen holdt tale i forbindelse med besøget ved museet. 

Hendes Majestæt Dronningens tale
Hendes Majestæt Dronningens tale i Normandiet, den 6. juni 2014 ved den nationale højtidelighed

Det er en vigtig dag for Danmark i dag. Det er præcis 70 år siden, de allierede gennemførte invasionen i Normandiet – Operation OVERLORD – der blev verdens største landgangsoperation. Det var starten på Europas befrielse fra Nazi-tyskland. Mennesker fra mange nationer deltog i invasionen, og heriblandt 800 danskere.

Danmark blev ramt af krigen den 9. april 1940, men allerede på denne dag havde danske søfolk og fiskere oplevet krigens gru i hen ved 7 måneder. Mange skibe var torpederet eller minesprængt, og flere hundrede danske søfolk havde mistet livet.

For de fleste danske fremstår den danske modstandskamp klart. Den blev udøvet af de danskere, der gik til modstand mod besættelsesmagten i Danmark. Men for enhver, der føler en tilknytning til søfartens verden, mangler der et væsentligt element for fuldt ud at beskrive de danskes indsats under Anden Verdenskrig: det er krigssejlerne. Lige fra den 9. april 1940 besluttede danske søfolk, at de og deres skibe skulle tjene de allieredes sag.

Derved udførte de danske krigssejlere det måske vigtigste danske bidrag til den allierede krigsførelse ved, forud for invasionen i Normandiet, at bidrage til, at Storbritannien kunne overleve ubådskrigen mod Tyskland.

Krigssejlerne deltog ved den allierede landgang for 70 år siden her i Normandiet, hvor 31 skibe var bemandet med danske, og 24 af skibene sejlede under Dannebrog. Derudover deltog andre danskere i invasionen gennem deres tjeneste i de allieredes styrker.

De danske krigssejlere sejlede i allieret tjeneste med livet som indsats, og i løbet af 2. verdenskrig omkom lidt over tusinde af de cirka 6000 danske søfolk, som under krigen var i allieret tjeneste. De danske søfolk var dermed den befolkningsgruppe i Danmark, der led de største tab under krigen.

Under og efter krigen blev de danske krigssejleres indsats imidlertid næsten glemt; det var ufortjent, og vi må lære af det i fremtiden; lære at anerkende vore helte, inden det er for sent. Det er omsider lykkedes at få Danmark anerkendt som allieret nation, og det er ikke mindst takket være et omfattende arbejde fra de danske krigssejleres side. Som danske er vi ydmyge, men også stolte over nu at være kommet med i kredsen af allierede.

Derfor er Dannebrog med ved dagens højtideligholdelse af 70-årsdagen for invasionen, og derfor vajer Dannebrog over invasionsstrandene, som en hyldest til den danske indsats.
Dermed kan vi i dag hylde krigssejlerne og de øvrige danske, der deltog under invasionen, som nu får den anerkendelse, som de alle har fortjent.
Dagen i dag med ”Dannebrog til Normandiet” er med til at fastslå, at danske krigssejlere ikke er glemt – og ikke vil blive glemt.
En særlig stor tak skal gå til de veteraner, der er her i dag. Jeres fortællinger har berørt mig dybt.

Det danske Monument her i Sainte-Marie-du-Mont symboliserer de danske krigssejleres indsats for deres land. En indsats som vi hædrer, og som vil stå som inspiration for kommende generationer ved at vise viljen og modet til at handle når det gælder.

Krigssejlerne kæmpede for Danmark og friheden – for at vi kan være frie i dag. Det gjorde også - med Storbritannien og USA i spidsen - alle de allierede nationer, hvis soldater dengang betalte den højeste pris på disse strande. Vi skylder dem alle en stor og dybfølt tak.