Indlæg i anledning af Dansk Flygtningehjælps 60-års jubilæum

H.K.H. Kronprinsessen har som protektor for Dansk Flygtningehjælp skrevet følgende indlæg i anledning af Dansk Flygtningehjælps 60-års jubilæum.

Foto: Franne Voigt ©

"Mit største ønske er at vende hjem og genopbygge mit land og mit liv" - Syrisk flygtning fra Za’tari- lejren i Jordan

De ord hører jeg igen og igen under mine rejser med Dansk Flygtningehjælp rundt omkring i verden. Ordene fortæller, at mange flygtninge og fordrevnes højeste ønske er at genetablere det liv, de havde - og som omstændighederne har tvunget dem til at forlade.

Min ambition med dette indlæg var egentlig blot at skrive nogle få linjer om flygtningekrisen og Dansk Flygtningehjælps arbejde. Men som man siger: ”Jeg ville gerne have skrevet noget kort, men jeg havde ikke tid”. Jeg havde faktisk tid nok, men problemstillingen er så kompleks, at jeg synes, der skal flere linjer til.

Antallet af flygtninge er vokset markant. I dag er flere end 65 mio. mennesker på flugt fra deres hjem. Samtidig er de typisk flygtninge i længere tid – 17 år i gennemsnit. Det skyldes blandt andet, at konflikterne og kriserne rundt omkring i verden har ændret karakter og varer længere tid. Det medfører yderligere udfordringer, især for de mest udsatte grupper som børn og kvinder. Og det stiller større krav til det hjælpearbejde, der bliver udført af Dansk Flygtningehjælp. 

Det er 60 år siden, at Dansk Flygtningehjælp blev etableret midlertidigt for at håndtere flygtningene fra Ungarn. Tanken var, at organisationen skulle nedlægges, da krisen var overstået – sådan gik det ikke.

I de 10 år, jeg har været protektor, er Dansk Flygtningehjælp vokset til at blive en stor international hjælpeorganisation med indsatser i omkring 40 lande. En udvikling, vi kan være stolte af i Danmark, men som desværre også er et udtryk for, at behovet for hjælp er større end nogensinde før.

Dansk Flygtningehjælp hjælper mere end 2,5 millioner flygtninge og fordrevne årligt, både ude i verden og herhjemme. Organisationen giver livreddende humanitær hjælp midt i krisen: Det kan være tag over hovedet, vand, mad og varmt tøj. Den arbejder for dialog og konfliktforebyggelse mellem de stridende parter, hjælper med integration, hvor der er behov for det, og yder bistand til flygtninge med at vende hjem.

Samtidig påtager Dansk Flygtningehjælp sig rollen som fortaler - lokalt og globalt - for de flygtninge og fordrevne, der ofte selv har svært ved at komme til orde.

Gennem de seneste mange år har jeg som protektor for Dansk Flygtningehjælp besøgt flere lejre for flygtninge og internt fordrevne. I forskellige lande, i forskellige lejre og oprettet på baggrund af forskellige årsager – fra Dadaab i Kenya til Za’atari i Jordan til Say Tha Mar i Myanmar og Tierkidi i Etiopien. 

På de rejser har det været tydeligt at se, at lejrene har ændret sig fra at være midlertidige til at være egentlige samfund, hvor folk bor permanent – desværre for mange uden mulighed for at kunne forsørge sig selv eller skabe en fremtid.

Dansk Flygtningehjælp har forstået at tilpasse sin indsats og vækst til denne triste udvikling, vi alle er vidne til. Flygtningekrisen er et globalt problem, der kræver en global løsning. Det kræver et bredt samarbejde og de rigtige partnerskaber. I 2007 indgik Dansk Flygtningehjælp en strategisk samarbejdsaftale med UNHCR, og i dag er Dansk Flygtningehjælp en af FNs største og mest foretrukne partnere i flygtningearbejdet. Det vidner om Dansk Flygtningehjælps professionalisme og effektivitet.

Flygtningeproblemet er lige nu en af verdens største udfordringer. Det kommer nok desværre ikke til at ændre sig i den nære fremtid. Erfaringerne tyder på, at når et problem bliver langvarigt, risikerer det at miste verdenssamfundets fokus. Det må ikke ske.

I dag er behovet for hjælp langt større end de ressourcer, der er til rådighed. For de berørte mennesker på flugt betyder det for eksempel mindre madrationer, mangel på varme i vinterkulden og dårligere adgang til f.eks. undervisning og lægehjælp. Og det kommer oven i ubærlige tragedier om tab og opsplitning af familier.

Når vi taler om verdens flygtninge, er det svært at forholde sig til så høje tal. Men det er ikke svært at blive rørt af ansigterne og de personlige historier, der ligger bag tallene.

I dag har Dansk Flygtningehjælp knap 6.000 medarbejdere – langt de fleste ude i verden. Og mange frivillige, som hjælper lokalt i Danmark. Søndag den 6. november vokser antallet af frivillige for en enkelt dag: På denne dag går mere end 20.000 mennesker på gaden for at deltage i den årlige landsindsamling.

Jeg er stolt af at være protektor for Dansk Flygtningehjælp og af organisationens arbejde for at sikre, at flygtninge ikke kun overlever - men overlever med værdighed og håb. 

Jeg ønsker Dansk Flygtningehjælp en god landsindsamling og stor tak herfra til alle indsamlere for deres tid og engagement.

 

(Foto: Franne Voigt)