Kongehuset får ny hofmarskal

Hendes Majestæt Dronningen har med virkning fra den 1. april 2021 udnævnt Kongehusets ceremonimester, kammerherre Kim Kristensen, som ny hofmarskal.

Kim Kristensen overtager stillingen efter kammerherre Michael Ehrenreich, der efter godt seks år som hofmarskal har besluttet at fratræde sin stilling for at gå på pension. Michael Ehrenreich har valgt at tilrettelægge sin fratræden således, at hans efterfølger får god tid til at planlægge Dronningens 50-års regeringsjubilæum i 2022.

Hendes Majestæt Dronningen udtrykker sin varmeste påskønnelse af Michael Ehrenreichs varetagelse af sit hverv som hofmarskal. Dronningen har samtidig dekoreret Michael Ehrenreich med Storkorset af Dannebrogordenen.

Kongehusets nye hofmarskal Kim Kristensen har været Kongehusets ceremonimester siden 2012, og kom dengang fra en stilling som forsvarsattaché i Paris. Kim Kristensen har tidligere i sin karriere været adjudant for Dronningen og Prins Henrik, stabschef ved den danske bataljon i Kosovo og chef for den danske Afghanistan-styrke.