Kongehuset går på de sociale medier

Kongehuset vil fra den 31. maj 2016 være officielt til stede på de sociale medier Facebook og Instagram.

Foto: Kongehuset ©

På Kongehusets sider på Facebook og Instagram kan brugerne fremover følge den kongelige families aktiviteter, komme tættere på forberedelserne til de store begivenheder i Kongehuset og få et særligt indblik i Kongehusets historie og samlinger. Siderne vil løbende blive opdateret med tekst, billeder og videoer.

Kongehusets profiler på de sociale medier vil sammen med den nylancerede hjemmeside kongehuset.dk og den eksisterende YouTube-kanal ’Det danske kongehus’ fremover udgøre Kongehusets digitale medieplatforme.    

”Danskernes medieforbrug flytter sig og Kongehuset vil gerne være der, hvor danskerne er. Med de nye platforme har vi som supplement til den øvrige medieomtale mulighed for i højere grad direkte at fortælle danskerne om Kongehuset, den kongelige families virke og Kongehusets rolle i samfundet. Her mener vi, at Facebook og Instagram er gode platforme. Vi ser det som en naturlig videreudvikling af Kongehusets medieplatforme, at Kongehuset går på de sociale medier”, siger Hofmarskal Michael Ehrenreich.

Kongehusets officielle sider på Facebook og Instagram har begge  navnet ’Det danske kongehus’. Siderne følges ved at søge på navnet ’Det danske kongehus’ i søgefeltet.

Link til Kongehusets Facebookside.

Link til Kongehusets Instagramside.