Kronprinsparret har flyttet residens til Kancellihuset