Kronprinsparret tager residens på Amalienborg

Foto: Niels Christian Vilmann, Ritzau Scanpix ©

Fra fredag den 30. oktober 2020 tager Kronprinsparret sammen med deres fire børn residens i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg. Kronprinsparret har siden den 24. april 2020 haft residens i Kancellihuset ved Fredensborg Slot.

Kronprinsparret tog i december 2010 for første gang residens i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg efter palæet havde gennemgået en gennemgribende indvendig og udvendig restaurering, der tog sin begyndelse i 2004. Palæet var tidligere beboet af Dronning Ingrid, som boede i palæet frem til sin død i 2000, og fra 1934 til 1972 også af Frederik 9.

Frederik VIII´s Palæ, eller Brockdorffs Palæ, blev bygget i 1750-60 for baron Joachim Brockdorff. Brockdorff døde i 1763, hvorefter overhofmarskal A.G. Moltke erhvervede palæet. To år senere solgte han palæet til Frederik 5. Siden da tjente palæet som officersskole og senere som kongelig residens for Prins Frederik (7.), Frederik 8., Frederik 9. og i dag Kronprinsparret.