Mindekoncert for Prins Henrik i Fredensborg Slotskirke

Den 20. februar 2019 er det et år siden, at Prins Henrik blev bisat fra Christiansborg Slotskirke. I den anledning har Hendes Majestæt Dronningen besluttet at invitere den kongelige familie, en række af Prinsens nære venner og repræsentanter fra Kongehuset med flere til en mindekoncert i Fredensborg Slotskirke.

Arkivfoto: Fredensborg Slot. Foto: Slots- og kulturstyrelsen ©

Gennem tiden er der i Kongehuset blevet afholdt koncerter på Fredensborg Slot, hvor forskellige grupper af samfundet er blevet inviteret. Senest i 2017, hvor miljø- og fødevaresektorens betydning for det danske samfund var i fokus.

I år vil det være den kongelige familie, en række af Prins Henriks nære venner og repræsentanter fra Kongehuset med flere, som inviteres til mindekoncert i Fredensborg Slotskirke i anledning af årsdagen for Prins Henriks bisættelse. Her vil Det Kongelige Danske Musikkonservatorium stå for et musikprogram, der afspejler Prins Henriks livslange interesse for musik. Efter koncerten afholder Dronningen en sammenkomst i Kuppelsalen på Fredensborg Slot.