Nytårstaffel og nytårskurene vender tilbage i 2022

Traditionen med nytårstaffel og nytårskure i Kongehuset genoptages i 2022, efter at de i år var aflyste på grund af situationen med COVID-19 i Danmark.

H.M. Dronningen ankommer til nytårstaffel og -kur 2017. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

I århundreder har Kongehuset og danskerne ønsket hinanden et glædeligt nytår. Oprindelsen til nutidens nytårstaffel og nytårskure omtales første gang i 1600-tallet, og grundelementerne for nytårsfestlighederne er stadig de samme den dag i dag.

Når der afholdes nytårskure i Kongehuset, forløber det over tre dage. Herunder kan programmet for 2022 læses.  

Nytårtaffel den 1. januar 2022

Hendes Majestæt Dronningen inviterer traditionen tro medlemmer af den kongelige familie, regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse til nytårskur og -taffel på årets første dag i Christian VII's Palæ på Amalienborg.

Majestæten og den kongelige familie vil denne aften bære Elefantordenen i kæde, da 1. januar er Riddernes ordensdag.

Lille nytårskur og nytårskur for det diplomatiske korps den 4. januar 2022

Dronningen afholder sammen med Kronprinsparret lille nytårskur tirsdag morgen den 4. januar 2022 for Højesteretsdommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII's Palæ klokken 9.30.  

Efterfølgende afholdes nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot klokken 11.30. Nytårskuren indledes ved at Doyenen holder tale på vegne af diplomatiet. Doyenen er den ambassadør, der har siddet længst i Danmark. Dronningen takker efterfølgende det diplomatiske korps, hvorefter alle deltagere går kur hos Dronningen og Kronprinsparret.

Store nytårskur den 5. januar 2022

Onsdag den 5. januar 2022 klokken 9.30 afholder Dronningen sammen med Kronprinsparret den store nytårskur for chefer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen i Riddersalen på Christiansborg Slot. Efterfølgende modtager Dronningen og Kronprinsparret I., II. og III. Rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner i kur i Fløjlsgemakket og Tronsalen på Christiansborg Slot.

Dronningen kører til og fra Christiansborg Slot i guldkaret fra Den Kongelige Stald-Etat eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron. Guldkareten er Kongehusets fineste karet og blev bygget til Christian 8. i 1840. Den er belagt med 24-karats bladguld, har fire forgyldte kroner på taget og et malet rigsvåben på dørene. Guldkareten kører den 5. januar 2022 fra Amalienborg til Christiansborg Slot klokken 9.00 og retur igen omkring klokken 13.30.