Nytårstalens historie

På årets sidste dag holder H.M. Dronningen sin traditionsrige nytårstale, der strækker sig tilbage til Christian 9.s tid.

Nytårstalen 1972. Foto: Morten Langkilde, POLFOTO ©

Nytårstalen blev under Christian 9. kaldt for ”skåltale for fædrelandet” og blev for første gang afholdt af Kongen i 1880'erne. Under Frederik 8. begyndte de landsdækkende aviser at trykke talen, som i 1941 blev sendt i radioen for første gang. Skåltalen blev dengang holdt ved nytårstaflet den 1. januar og ikke, som vi kender det i dag, på selve nytårsaften.

Med tv’ets udbredelse blev det i 1958 besluttet, at talen skulle transmitteres i både radio og tv på nytårsaften. I 2010 blev nytårstalen for første gang transmitteret globalt via www.dr.dk, hvormed danskere bosiddende i udlandet kan følge talen direkte.

Talen afsluttes med ordene ”Gud bevare Danmark”, der første gang blev introduceret af Frederik 8., og senere blev genoptaget af Frederik 9. Christian 10. sluttede ligeledes sine nytårstaler med en bøn om velsignelse af nationen, hvilket fik en særlig symbolsk betydning under Tysklands besættelse af Danmark i 1940-45.

I dagene efter nytår holdes der traditionelt nytårstaffel og nytårskure, hvor folkets repræsentanter kan ønske godt nytår. Nytårskurenes oprindelse kan ikke præcist dateres, men allerede i 1600-tallet omtales begivenhederne omkring årsskiftet som en gammel skik, og grundelementerne er stadig de samme.

Som følge af den fortsatte udbredelse af COVID-19 i Danmark har Dronningen besluttet at aflyse nytårstaflet for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og Hoffet den 1. januar 2021. De efterfølgende nytårskure for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets vagtgående Officerskorps, det diplomatiske korps, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner, der skulle have fundet sted den 4. og 5. januar 2021, aflyses ligeledes.

Fra den 1. januar 2021 kl. 10.00 vil der i anledning af årsskiftet blive oprettet en digital gratulationsliste på Kongehusets hjemmeside www.kongehuset.dk, hvor det vil være muligt at fremsende en personlig nytårshilsen til H.M. Dronningen. Den digitale gratulationsliste vil være åben for gratulationer frem til fredag den 8. januar 2021. Det vil som følge af udbredelsen af COVID-19 ikke være muligt at møde op fysisk for at skrive gratulationer i Det Gule Palæ som tidligere.

_

Teksten om ”Nytårstalens historie” er udarbejdet i samarbejde med lektor, dr.phil. Carsten Madsen, Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.