Øvelsesseminar med Beredskabsstyrelsen

H.K.H. Prinsesse Marie deltog torsdag den 26. maj 2016 i Beredskabsstyrelsens øvelsesseminar om krisestyring.

H.K.H. Prinsesse Marie holdt tale ved Beredskabsstyrelsens øvelsesseminar 2016. Foto: Beredskabsstyrelsen ©

Ved øvelsesseminaret holdt Prinsessen tale om vigtigheden af at forberede sig på kriser.

Årets øvelsesseminar havde fokus på hvordan organisationer kan navigere i kriser og løse udfordrende opgaver – gennem udvikling, forankring og anvendelse af krisestyringskompetencer. På det nationale seminar deltog en række forskere og praktikere, der alle præsenterede forskellige perspektiver på krisestyring og øvelsesvirksomhed.

Mere end 200 ansatte fra virksomheder og myndigheder var til stede ved øvelsesseminaret i Odense Congress Center og fik her et indblik i en række offentlige og private beredskabsorganisationers perspektiver og praksis.

Seminaret blev arrangeret af Det centrale øvelsesforum, der er et samarbejde mellem Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

 

H.K.H. Prinsesse Maries tale

Jeg er glad for at kunne være her i dag, for dagens emne er vigtigt. Selvom alle gør deres bedste for at undgå kriser, viser erfaringerne jo desværre, at kriser alligevel opstår.

I november sidste år havde jeg lejlighed til at overvære den nationale krisestyringsøvelse (KRISØV 15). Øvelsen handlede om et atomdrevet skib, der forulykker i dansk farvand. Konsekvenserne for samfundet og befolkningen var store, og mange forskellige myndigheder og private virksomheder blev involveret i krisehåndteringen.

For mig viste øvelsen, hvor krævende og kompleks krisestyring kan være og dermed også, hvor vigtigt det er at være så godt forberedt som muligt.

KRISØV var heldigvis kun en øvelse, men der er mange eksempler på kriser, der har sat myndigheder og virksomheder under et stort pres og som har krævet en ekstraordinær indsats at klare.

I april i år var jeg på besøg på Meteorologisk Institut, hvor jeg blev opmærksom på, hvor vigtigt det er, at alle samarbejder på samme niveau. Alle spiller en vigtig og meget specifik rolle, hvor kommunikation er altafgørende. Hvert ord og hvert minut tæller.  Al modtaget information kan gøre en stor forskel og skal gives korrekt videre. Dårlig kommunikation er tit årsagen til dårlige resultater.  Der er meget, der på forhånd kan gøres for at ruste ens organisation til at navigere effektivt under sådanne kriser.

Først og fremmest handler det om, at der er mennesker med de rette kompetencer til at håndtere en krise. Derfor er det værdifuldt at engagere sig i erfaringsudveksling, uddannelse og at øve at overkomme kriser.

Effektiv krisestyring handler samtidig både om den enkelte organisations egen præstation og om samarbejdet med de andre organisationer, der medvirker til styringen.

Seminaret i dag rummer en mulighed for dialog på tværs af organisationer og sektorer. Udviklingen af kompetencer og håndteringen af kriser kan styrkes gennem netværk og personlige relationer.

Mange her i salen kender sikkert allerede til krisestyring  ”live” og har håndteret voldsomt vejr, omfattende brande, store ulykker, naturkatastrofer eller andre hændelser. Det er vigtige erfaringer at dele med andre.

De erfaringer, der har gjort den enkelte klogere, kan også gøre andre bedre til at overkomme en krise.

Stærke netværk og relationer på tværs af samfundets beredskabsaktører er afgørende , når vi i fællesskab skal udvikle vores evne til at styre store ulykker eller katastrofer.

Jeg håber, at dagen i dag vil inspirere jer alle til at reflektere over egne planer for krisehåndtering og over arbejdet med øvelser og kompetenceudvikling.

Jeg ser frem til at høre de kommende oplæg og overvære de gruppearbejder, der gennemføres senere i dag. Tak.