Ombordstigning og residensforlæggelse til Kancellihuset

Kongeparret indleder den 2. maj 2024 Deres Majestæters første sejlsæson som kongepar, når Kongeparret ved middagstid går officielt ombord på Kongeskibet Dannebrog fra Nordre Toldbod. Efter sejladsen forlægger Kongeparret officiel residens til Kancellihuset ved Fredensborg Slot.

Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix ©

Ombordstigningen finder sted kl. 12.00 ved Bøje 1, Københavns Havn, med salut fra Batteriet Sixtus. Derefter er der afsejling nordpå i Øresund til Helsingør kl. 12.30 med salut fra Flagbastionen på Kronborg Slot kl. 15.00. Kongeskibet Dannebrog anløber Helsingør Havn med ankomst kl. 15.30.

I år er det 92 år siden, at der første gang blev hejst kommando på Kongeskibet Dannebrog. Skibet har gennem mere end ni årtier tjent som officiel og privat residens for Christian 10., Frederik 9., H.M. Dronning Margrethe og nu også Kongen. Kongeskibet Dannebrog har gennem tiden uddannet mere end 3.400 værnepligtige og sejlet over 800.000 sømil, og skibet har i sine 92 år besøgt hovedparten af havnene i Danmark, Grønland og Færøerne samt havne i Middelhavet, Caribien og på USA’s østkyst.

Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Efter den officielle modtagelse på Helsingør Havn kører Kongeparret mod Fredensborg Slot for at forlægge residens til Kancellihuset, hvor Kongefamilien vil opholde sig i de kommende måneder. Kl. 17.00 bydes Kongeparret officielt velkommen til Fredensborg af Fredensborgs borgmester og med flag og sang af Fredensborg Slotskirkes Pigekor og Fredensborg Brass Ensemble.

Kongeparret overtog Kancellihuset i tiden omkring brylluppet i maj 2004. Forud for dette blev bygningen fra 1731 istandsat efter at have været Dronning Ingrids bolig gennem mange år. Frem til 2010, hvor Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg var færdigrenoveret, var Kancellihuset Kongeparrets primære residens.

Kancellihuset vil fremover være Kongefamiliens faste residens, når der tages længerevarende ophold ved Fredensborg Slot.