Ophængning af H.K.H. Kronprinsens elefantridderskjold

I forbindelse med en privat rundvisning på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød for H.M. Kongen, H.K.H. Kronprinsen og H.M. Dronning Margrethe, blev Kronprinsens elefantridderskjold ophængt i Ridderkapellet i Slotskirken.

Foto: Kongehuset ©

Elefantridderskjoldet, som kgl. våbenmaler Ronny Skov Andersen står bag, er udført i forlængelse af, at H.K.H. Kronprinsen – daværende Prins Christian – på sin 18-års fødselsdag den 15. oktober 2023 blev tildelt Elefantordenen af sin farmor H.M. Dronning Margrethe.

Skjoldet afspejler Kronprinsens våben og titel på det tidspunkt sidste efterår, hvor skjoldet blev færdiggjort. Det er en tradition for elefantridderskjolde, at de ikke ændres, selv om den pågældende ridder senere ændrer titel eller våben.

Som dansk prins fører Kronprinsen det kongelige danske våben, senest fastsat af Dronning Margrethe efter tronbestigelsen i 1972.

Foto: Kongehuset ©

Skjoldet er delt i fire felter af Dannebrogskorset. 1. og 4. felt er Danmarks riges våben, i et guldfelt de tre kronede blå løver omgivet af ni røde hjerter. Det kendes fra slutningen af 1100-tallet og har siden da været Danmarks våben. I 2. felt ses Sønderjyllands to blå løver i et guldfelt. Det 3. felt er inddelt i yderligere tre felter, alle blå. Her ses tre kroner af guld, som egentlig er Sveriges rigsvåben, men som i det kongelige danske våben står som et minde om foreningen af de tre nordiske kongeriger. Samtidig ses en vædder af sølv, som er Færøernes våben og stammer fra 1300-tallet. Endelig ses en bjørn af sølv, som har været Grønlands våbenmærke siden 1660’erne. I midten i hjerteskjoldet ses i et guldfelt de to røde oldenborgske bjælker, kongeslægtens dynastiske våben.

Skjoldet holdes af to vildmænd, som kendes som skjoldholdere fra Christian 1.’s tid. Og er omhængt af en hermelinsforet våbenkappe. 

Som noget særligt er Kronprinsens våben kronet af den særlige prinsekrone, der sammen med andre rangkroner blev indført af Christian 5. i 1693. Til forskel fra kongekronen har prinsekronen kun tre synlige bøjler og øverst en perle. Sammen med den latinske titel i omskriften ”PRINCEPS DANIAE” afspejler prinsekronen Kronprinsens status som prins til Danmark på tidspunktet for skjoldets færdiggørelse. 

Foto: Kongehuset ©
Foto: Kongehuset ©