Ordensudveksling ved statsbesøg til Norge

Kongeparret aflægger den 14.-15. maj 2024 statsbesøg til Norge. Under den officielle modtagelse på Det Kongelige Slott i Oslo blev H.M. Kongen tildelt St. Olavs Ordenens kæde.

Foto: Det kongelige hoff, Norge ©

Kongen blev i 1990 tildelt Storkorset af St. Olavs Orden. St. Olavs Ordenen blev indstiftet af Kong Oscar 1. i 1847.

Til ordenen hører der en kæde, som H.M. Kongen af Norge kan tildele indehavere af Storkorset. Storkors med kæde er ordenens højeste grad.

Derudover modtog en række repræsentanter for regeringen og embedsværket samt en række af Hoffets ansatte ligeledes en dekorering.