Overførsel til Christiansborg Slotskirke og Castrum Doloris

Hans Kongelige Højhed Prins Henriks båre vil fredag den 16. februar 2018 blive overført til Christiansborg Slotskirke, hvor den skal være på Castrum Doloris indtil bisættelsen den 20. februar.

Christiansborg Slotskirke. Foto: Thorkild Jensen ©

Når Prinsens båre køres til Christiansborg Slotskirke vil rustvognen blive fulgt af Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie i biler. 

Ved ankomsten til Christiansborg Slotskirke vil Prinsens båre blive mødt af et æreskompagni med fane fra Jydske Dragonregiment. Æreskompagniet ved Christiansborg Slotskirke består af 101 personer. Det samme antal som det nummer, Prins Henrik altid har benyttet på sine biler, krone 101.

Jydske Dragonregiment bærer H.K.H. Prins Henriks navnetræk. Efter ankomsten bæres båren ind i Slotskirken af 10 officerer fra Den Kongelige Livgarde. Udenfor vil Prinsens Musikkorps spille Hartmanns Sørgemarch til Thorvaldsen, og inde i kirken vil Holmens Kantori synge, hvorefter den kongelige familie deltager i privat kirkelig ceremoni ved kongelig konfessionarius.

Fra den 17. februar til den 19. februar 2018 vil Prins Henriks båre være på Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke. Der vil indtil bisættelsen være åbent for offentligheden i tidsrummet kl. 15.00-19.00 lørdag den 17. februar og mandag den 19. februar, mens der vil være åbent kl. 12.00-19.00 søndag den 18. februar.

Castrum Doloris har siden 1600-tallet været en fast tradition i Kongehuset, hvor offentligheden har haft mulighed for at vise en sidste ære og tage afsked. Castrum Doloris, der kommer fra latin og betyder ”smertens borg”, er betegnelsen for den forhøjning i Christiansborg Slotskirke, hvorpå Prins Henriks båre vil blive placeret. I Prinsens tilfælde bliver båren placeret på en katafalk, der er overdækket med et klæde i purpur fløjl.

I Danmark er det en gammel tradition, at officerer står vagt ved Castrum Doloris. Officerer fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet vil på skift stå æresvagt omkring Prins Henriks båre. Hvert vagthold vil bestå af otte officerer, hvor én vil være chef med rang af oberst eller kommandør samt én næstkommanderende med rang af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn. Derudover vil der være to majorer eller orlogskaptajner, to kaptajner eller kaptajnløjtnanter og to premiereløjtnanter. 

 Al fotografering ved Castrum Doloris er strengt forbudt. Overholdes dette ikke konfiskeres fotoudstyret.