Overrækkelse af Diabetesforeningens Forskningslegat 2018

Den 15. november overrakte H.K.H. Prins Joachim som protektor Diabetesforeningens Forskningslegat 2018 til Mark Klitgaard Nøhr, Kristian Løkke Funck og Simone Riis Porsborg.

Foto: Claus Bjørn Larsen ©

Forskningslegatet på 225.000 kr. uddeles til unge talenter indenfor dansk diabetesforskning. De tre legatmodtagere arbejder alle med at skaffe ny viden om diabetes og følgesygdomme til diabetes eller leder efter metoder til at forbedre behandlingen af diabetes.

Mark Klitgaard Nøhr er postdoc, Ph.D., MSc. i Humanbiologi, Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Mark Klitgaard Nøhr modtager legatet til projektet ”Metabolite-activated g protein-coupled receptors are expressed by pathogenic lymphocytes and function as an activity-switch.”

Kristian Løkke Funck er læge, Ph.D., Cand. Med. ved Steno Diabetes Center Aarhus. Kristian Løkke Funck modtager legatet til projektet ”Intensiv multifaktoriel behandling af subklinisk koronar aterosklerose hos patienter med type 2 diabetes: Steno INTEN-CT studiet.”

Simone Riis Porsborg er adjunkt, Ph.D., Cand. Scient. Med., Laboratoriet for Stamcelleforskning, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet. Simone Riis Porsborg modtager legatet til projektet ”Potensmarkører for Stamceller til Heling af Kroniske Sår.”

Diabetesforeningen støtter yngre forskere på postdoc-niveau, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes. Udover forskningslegaterne uddelte Diabetesforeningen også fem rejselegater på hver 10.000 kroner til ph.d.-studerende, som dermed kan rejse til udenlandske universiteter og konferencer for at dygtiggøre sig.